Karriere

Lemminkäinens virksomhet i Norge har røtter helt tilbake til 1933. Vi har virksomhet innen anlegg, asfalt samt pukk og grus.

Det er i dag cirka 550 ansatte i Lemminkäinen og selskapet er i endring.

Hos oss er gjennomsnittlig ansettelsestid meget lang. Det tyder på at vi har et godt arbeidsmiljø og at Lemminkäinen er en god arbeidsgiver. Det er noe vi vet å sette pris på og som vi ønsker å ta godt vare på.

Du kan få varsel om nye stillinger ved å følge våre facebooksider

Den kompetanse og historie vi bygger vår virksomhet på, er utviklet siden 1933. Da startet AS Fjeldhammer Brug markedsføring av asfaltprodukter for veiformål.