Fakturaspørsmål

Vi oppfordrer alle leverandører til å sende faktura til vår e-mail adresse 4461@invoicecenter.net

Faktura inkludert vedlegg sendes i formatet PDF eller TIF, ikke større enn 20 Mb og kun en fil i hver epost. Det vil si at vedlegg må inkluderes i samme fil som fakturaen og at det kan kun sendes én faktura av gangen. Melding/informasjon i eposten vil ikke bli lest.

Vær oppmerksom på at dere vil motta returmail med accept/reject og det er dere som leverandør sitt ansvar å sørge for at fakturaen blir behandlet. 

Vi støtter i tillegg Elektronisk Handelsformat (EHF)

Nøkkelopplysninger:

Organisasjonsnummer: 983 065 309
Navn/foretaksnavn: LEMMINKÄINEN NORGE AS
Organisasjonsform: Aksjeselskap

Faktura adresse for papir faktura er:

Lemminkäinen Norge AS
c/o Fakturamottak 1
Postboks 4461
8608 Mo i Rana

Lemminkäinen Industri AS
c/o Fakturamottak 60
Postboks 4461
8608 Mo i Rana

  • Alle fakturaer må merkes med mottakeradresse som angitt over. Kun faktura med fullstendig faktura adresse kan behandles. Faktura med feil selskap og feil adresse vil bli returnert.
  • Vi gjør samtidig oppmerksom på at våre standard betalingsbetingelser er 45 dager.
  • Vi ber om at faktura, i tillegg til lovens krav, også inneholder referanse oppgitt ved bestilling. Referansen skal enten være 5-sifret avdelingsnummer, 6-sifret jobb-/prosjektnummer eller 8-sifret maskinnummer. For at denne referansen skal kunne leses maskinelt, ønsker vi at denne legges inn på hodenivå i fakturaen og helst i feltet "deres ref". (Feltet må bare inneholde ett av disse numrene og ikke tekst i tillegg, for å kunne leses maskinelt).

Alle spørsmål og henvendelser kan rettes til vår regnskapsavdeling på:

E-mail: regnskap@lemminkainen.no
Tlf:  +47 67 91 48 00

Fakturaspørsmål

Telefon: + 47 67 91 48 00
E-post: regnskap@lemminkainen.no
Fakt. adr: 4461@invoicecenter.net

Faktura adr. for papir faktura er:
Lemminkäinen Norge AS
c/o Fakturamottak 1
Postboks 4461
8608 Mo i Rana

Mer informasjon

Kundehenvendelser

Telefon: + 47 67 91 48 00
E-post: firmapost@lemminkainen.no