Troms

Lemminkäinen Norge AS

Sundsvoll
9426 Bjarkøy

Norge

Tlf. 91 60 40 50

Avdelingssjef

Kjell Arne Kvammen
Avdelingssjef
E-post: Kjell.Arne.Kvammen@lemminkainen.no
Mobil: +47 91 60 40 50
Telefon: +47 67 91 48 00