Troms

Lemminkäinen Norge AS, Spesialavdeling

Stangnesterminalen 6
9409 Harstad

Norge

Tlf. +47 67 91 48 00

Avdelingen leverer spesielle asfalt metoder som stabiliseringsarbeider med fresing og anrikning, samt penetrert pukk.

Avdelingen leverer sine tjenester i hele Nord-Norge, dvs fra Helgeland i sør til Finnmark i Nord.

Avdelingssjef

Gunnar Unstad
Avdelingssjef
E-post: Gunnar.Unstad@lemminkainen.no
Mobil: +47 48 07 42 35
Telefon: +47 67 91 48 00