Akershus

Lemminkäinen Norge AS, Oslo/Akershus Asfalt

Tretjerndalsveien 50
2016 Frogner

Norge

Tlf. 90 52 19 39

Avdelingen tar på seg små og store asfaltoppdrag i Oslo og Akershus.

Avdelingen holder til på Ausen industrifelt på Frogner. Ausen industrifelt ligger sentralt med kort avstand både til Oslo og Gardermoen.

Avdelingen har et driftsapparat som kan påta seg store og små asfaltoppdrag i Oslo og Akershus. Fra Follo i syd til Eidsvoll i nord.

Avdelingssjef

Idar Brunvoll
Avdelingssjef
E-post: idar.brunvoll@lemminkainen.no
Mobil: +47 91 32 28 17
Telefon: +47 67 91 48 00

Salgsleder

Inge Øwre
Salgsleder
E-post: Inge.Oewre@lemminkainen.no
Mobil: +47 90 19 38 14
Telefon: +47 67 91 48 00

Driftsstøtte

Anne Grete Tangen
Driftsstøtte
E-post: Anne.Grete.Tangen@lemminkainen.no
Mobil: +47 90 52 19 39
Telefon: +47 67 91 48 00

Prosjektleder

Lasse Lindberg
Prosjektleder
E-post: Lasse.Lindberg@lemminkainen.no
Mobil: +47 92 03 49 18
Telefon: +47 67 91 48 00