Oslo

Lemminkäinen Norge AS

Grenseveien 92
0609 Oslo

Norge

Tlf. 67 91 48 00

Gjennom Anlegg driver Lemminkäinen tunnel og anleggsvirksomhet i hele Norge.

Tunnelvirksomhet handler ikke bare om veitunneler. Det dreier seg i like stor grad om boring av fjell i forbindelse med for eksempel vannkraftutbygging, spesielt i en tid med høye strømpriser. Anlegg ble en del av Lemminkäinen i mai 2010. Infrastrukturmarkedet i de nordiske landene er et av satsingsområdene i Lemminkäinens nåværende strategi.

Anlegg har jobbet på prosjekter ved blant annet Smådøla kraftverk, Tisleifjord dam og kraftverkk og Eikemo vannkraftverk.

Vi kan også vise til prosjekter som Andøya flystasjon og Boliden.

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00