Oslo

Lemminkäinen Norge AS, Pukk og Grus

PB. 6704, Etterstad
0609 Oslo

Norge

Tlf. +47 67 91 48 00
Fax +47 67 91 48 01

Vi produserer betydelige mengder pukk og grus til egen asfaltproduksjon eller til direkte salg.

Vi har pukk og grusavdelinger flere steder Norge. Vi produserer og selger forskjellige typer sand, singel, grus og pukk og stein til industriformål samt privatpersoner.

Du finner våre store pukkverk i:

  • Buskerud - Renningsåsen
  • Aust-Agder - Ravneberget
  • Østfold - Hverven
  • Hedmark - Moelv
  • Troms- Breivika pukkutsalg i Tromsø