Østfold

Lemminkäinen Norge AS, Greåker Bitumendepot

Greåkerveien 129
1718 Greåker

Norge

Tlf. +47 90 74 78 95

På Greåker er selskapet etablert med et stort bitumendepot ved kai, og fabrikker for produksjon av bitumenemulsjon og polymermodifisert bitumen.

Anlegget selger nevnte produkter på bestilling. I tillegg leverer vi til egne asfaltfabrikker.

Kontakt Greåker Bitumendepot

Gunnar Martin Holm
Avdelingssjef
E-post: Gunnar.Martin.Holm@lemminkainen.no
Mobil: +47 90 74 78 95
Telefon: +47 67 91 48 00