Damkrona 2012 til entreprenør Lemminkäinen Anlegg

Damkrona er en hederspris som er etablert for å fremme landskapsmessige, miljømessige og teknisk gode løsninger ved anlegg i regulerte vassdrag. Damkrona 2012 ble tildelt rehabilitering av vassdrags- og kraftanlegg i Jørpelandsvassdraget for fremragende byggekunst i vassdrag og god landskapsutførelse.

Damkrona 2012 gikk til:

Eier: Jørpelandkraft AS

Teknisk konsulent: Norconsult AS

Arkitekt: Norconsult og Arkitektene Astrup og Hellern AS

Landskapsarkitekt: Landskapsarkitekt MNLA Astrid Norland

Entreprenør: Lemminkäinen

 

På vegne av Lemminkäinen er anleggsdirektør Hans Olav Storkås svært stolt av å motta prisen som entreprenør i prosjektet.

- Prosjektet var krevende, men vi har lykkes på grunn av svært godt samspill mellom byggherre, innleide konsulenter og offentlige myndigheter. Det har vært vist stor vilje til å gjøre gode lokale tilpasninger underveis i prosjektet. Er man åpen for å kunne endre prosjektet til det bedre under prosessen, gir det en vinn-vinn situasjon, noe som er unikt for dette prosjektet, fremhever Storkås.

Godt samarbeid gir suksess!

Gjennom flere store kraftverksprosjekter har Lemminkäinen sett betydningen av å ha en levende prosess for å finne gode løsninger, særlig i forhandlingsfasen da kreativiteten er sterkest. Dette betinger i stor grad at de prosjekterende er villige til å se på nye løsninger.

For en entreprenør er det et godt incitament i å konkurrere på prosjekter der ikke utelukkende "pris" er ensbetydende med seier, men at gode løsninger også evalueres med tanke på besparelser. Ved å ha kontraheringsprosesser som fremmer samarbeidsevner og jakten etter gode felles løsninger, kan en oppfylle intensjonen med begrepet samarbeidsplikten.

- Lemminkäinen har spesialisert seg på tunneler innen kraftutbygging og damprosjekter, samt anleggsbetong. Dette gjør at vi tilbyr kraftmarkedet komplette tjenester. Kombinert med gode kunnskaper og svært dyktige medarbeider gir dette gode resultater, noe prisen er et bevis på, sier Storkås.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00