Lemminkäinen pukkverk feirer 50 år

Siden 1963 har Ravneberget pukkverk i Risør solgt tilslag for asfalt og betong. Jubilanten ble i 2004 kjøpt opp av Lemminkäinen Norge AS, og er i dag et moderne anlegg som kan levere stein i flere tiår fremover.

- Årlig tar vi ut mer enn 100 000 tonn stein fra Ravneberget alene, sier Folke Trydal, avdelingssjef i Lemminkäinen.

Samarbeidet med Statens Vegvesen

Ravneberget pukkverk ble etablert 1. mars 1963 av Sigurd Svendsen. Grunnet plassmangel ble anlegget plassert langs riksveien, og selskapet inngikk en avtale med Statens Vegvesen om foredling av steinen fra Ravneberget. Bruddsteinen ble fraktet til Akland, hvor dagens Risørkryss på E18 nå ligger, og knust på et mobilt anlegg.

Bergarten i Ravneberget er en mørk grå, massiv gabbro, middels til finkornet med jevn blanding av feltspat og mørke mineraler.

- Steinen er godt egnet som asfalttilslag og som tilslag til betong, sier Trydal.

I 1964 bygget Svendsen et mindre anlegg i Ravneberget. Året etter solgte han pukkverket til Raffineringsverket.  I 1966 ødela et sprengingsuhell hele anlegget. Et mobilt anlegg fra Statens Vegvesen sørget for at driften kunne fortsette.

Den nye eieren kom fra Evje hvor de utvant nikkel. Da driften i Evje opphørte 1968, ettersom gruvene gikk tomme, ble en del av utstyret flyttet til Ravneberget og anlegget ble bygget opp igjen.

Miljøbevisst drift

Siden den gang har Ravneberget pukkverk skiftet eierskap flere ganger. I 1973 ble anlegget kjøpt av Norsk Hyperit AS. Fjorten år senere overtok den danske entreprenøren Faxe Kalk. På midten av 90-tallet ble pukkverket kjøpt opp av Franzefoss Bruk AS, og de eide det frem til Lemminkäinen Norge AS kjøpte anlegget 1. april 2004.

Pukkverket har siden årtusenskiftet blitt modernisert for mange millioner kroner. Spesielt etter at Lemminkäinen Norge AS kom inn på eiersiden.

- Lemminkäinen har investert nærmere 20 millioner kroner i steinbruddet på Ravneberget. Anlegget er modernisert og flyttet inn i bruddet. Det er også bygget et sedimentasjonsbasseng og et nytt asfaltverk inne i steinbruddet. Disse investeringene har optimalisert miljøgevinsten, sier Trydal.

Klar for nye 50 år

Overtakelsen av pukkverket har skapt mange synergieffekter. I dag leverer Ravneberget pukkverk steinmaterialer til asfaltproduksjon på egen asfaltfabrikk. Dette har bidratt til sikre og stabile arbeidsplasser for de nærmere 30 ansatte som er tilknyttet asfalt og pukkverksdriften ved Ravneberget.

Mesteparten av kundene holder til i kommunene Arendal, Tvedestrand, Risør og Kragerø med innland.

Lemminkäinen Norge AS har inngått avtaler med grunneier, og sikret tilgang på uttak og bearbeiding av all stein innenfor det regulerte området frem til 2060. Frem til nå har pukkverket tatt ut stein fra den sørøstlige delen av uttaksområdet, nå skal de starte på den nordlige delen av uttaket.

- Det er ingen tvil om at vi satser på virksomheten her på Ravneberget.  Det gjenstår ca. 555.000 m3 i dette planområdet, tilsvarende 1,7 millioner tonn. Med en godkjent driftsplan som sikrer drift i mange tiår fremover, er pukkverket sikret en ytterligere utvikling, sier Trydal.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00