Lemminkäinen tegner storkontrakt med Forsvarsbygg

Lemminkäinen Norge har underskrevet kontrakt med Forsvarsbygg om rehabilitering av Andenes lufthavn, en kontrakt på totalt 162 millioner kroner. Prosjektet har oppstart i begynnelsen av august og skal etter planen være ferdigstilt november 2014.

- Dette er en god start for vår anleggssatsning i Nord-Norge! Kontrakten inneholder også 40.000 tonn med nyasfaltering av rullebane, et område vi har meget god kompetanse og erfaring med, sier Regiondirektør i Lemminkäinen Frank Mathillas.

Det er en total renovering av rullebanen som skal utføres, og det er et omfattende arbeid. Jobben som skal utføres omfatter fjerning av eksisterende asfaltdekker over betongdekket fra den opprinnelige banen fra 1955. I tillegg skal rullebanens skuldre utvides med 1 meter på hver side. Taksebane A skal reasfalteres, og plattformer tilknyttet taksebanen skal også rehabiliteres. Dette gjøres ved at toppdekket på kjørebanen freses og at det legges nytt slitelag.

Da flyplassen ble bygget i 1955 ble flere tusen betongplattinger støpt og skjøtet sammen til en tre kilo-meter lang rullebane. På 1970-tallet ble det første laget med asfalt lagt over betongen, etter dette har rullebanen på den militære flyplassen som er hjemmebase for Orion-flyene, fått ytterligere fire lag. Det siste ble lagt i 2009. Denne asfalten skal nå fjernes og betongfundamentet stabiliseres slik at spenningene som oppstår ved temperaturendringer ikke skaper problemer.

- Flyplassprosjekter er komplekse og inneholder mange fagområder, der vi får bruk all vår erfaring og kompetanse. Vi har mange underentreprenører som blir involvert og god koordinering mot dem er viktig for at prosjektet skal lykkes. I tillegg ligger flyplassen i et område med krevende klimatiske forhold som også må hensyn tas i prosjektet, sier Avdelingssjef Anlegg Nord Stian Andreassen.

Med i prosessen

- Flyselskapene, Avinor og Andøy kommune har sammen med 133 Luftving vært med i prosessen i forkant av planleggingen av jobben som skal utføres på hovedrullebanen. Norwegians ruter er viktig for næringslivet og befolkningen og vi har laget en fremdriftsplan som i størst mulig grad skal gjøre at selskapet kan gjennomføre sine flyvninger. I tillegg skal det etableres et asfaltverk på Andøy i forbindelse med oppdraget, og dette vil også kunne komme Andøy kommune til gode hvis de har behov for asfalt., sier prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00