Åpner ny asfaltfabrikk i Tønsberg

Lemminkäinens Avdeling Tønsberg åpnet fredag 5. desember ny asfaltfabrikk, samme dag som avdelingen feirer sitt 75-årsjubileum. Det nye anlegget vil legge grunnlaget for vekst og solid betjening av selskapets kunder i Vestfold i årene som kommer.

- Vi er glade for å kunne åpne den nye asfaltfabrikken i Tønsberg, og spesielt morsomt er det at åpningen skjedde samme dag som avdelingen feiret sitt 75-årsjubileum. Lemminkäinen har en stolt historie i Vestfold. Med den nye fabrikken legger vi til rette for vekst og solid betjening av våre kunder i fylket i mange år framover, sier Jan Øyri, adm. direktør i Lemminkäinen Norge.
Asfaltfabrikken er bygget på Freste pukkverk utenfor Tønsberg, som eies av Martin Haraldstad AS. Fabrikken har kapasitet til å produsere 199 tonn asfalt i timen, og har en silokapasitet på 450 tonn.
  
- Den gamle fabrikken har vært i tjenesten siden 1989, og var klar for utskifting. Vi ser fram til å ta i bruk den nye fabrikken. I tillegg til produksjon av vanlig asfalt er fabrikken også rigget for produksjon av lavtemperaturasfalt, og er bygget med gjenbruksanlegg. Vi produserer i økende grad lavtemperaturasfalt, og med gjenbruk av gammel asfalt, noe som er positivt i et miljøperspektiv, sier Geir Jespersen, regionsjef for Region Sør i Lemminkäinen Norge.  
Lemminkäinens kunder i Vestfold etterspør en stor variasjon av asfalttyper. Den nye fabrikken er konstruert for å håndtere produksjon av alle disse asfalttypene, og er sikret svært god tilgang på steinmaterialer fra pukkverket.
  
- Prosessen som har ledet fram til åpningen har vært meget god. Vi har opplevd ryddig saksbehandling i Tønsberg kommune, og har hatt en god dialog med naboer. Fabrikken ligger fint til, med nærhet til et solid marked, og har fått trygge og gode fasiliteter med ny styrekabin og nytt servicebygg, sier Terje Sandvik, regionsjef for Pukk og Grus i Lemminkäinen Norge, og prosjektleder for byggeprosessen.
Asfaltfabrikken har blitt bygget og montert i samarbeid med KVM (leverandør av asfaltfabrikker), Elektro 1, Entreprenør Jon Fadum AS og Stokke Bygg. 
  
- Prosjektet har dratt nytte av grundig planlegging og et svært godt samarbeid oss leverandører i mellom, og med Lemminkäinen Norge. Selve byggingen har gått etter planen, og vi gleder oss til å se fabrikken i full drift sier, elektroinstallatør Jørn Fladberg i Elektro 1, daglig leder Roar Hidle i Stokke Bygg, daglig leder Egil Fadum i Entreprenør Jon Fadum AS og Salgsingeniør Nils Ebbe Gjørup i KVM.
Asfaltfabrikken skal i en periode drive testproduksjon, før alt er klart for full produksjon i asfaltsesongen 2015.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00

Utlegging

Geir Jespersen
Direktør Utlegging
E-post: Geir.jespersen@lemminkainen.no
Mobil: +47 97 08 86 10
Telefon: + 47 67 91 48 00