Arbeidsfellesskap skal bygge Norges største og mest moderne containerterminal

ALTi bygg og anlegg AS og Lemminkäinen Norge AS har vunnet kontrakt om utvidelse av Sjursøya containerterminal. Her skal Oslo Havn bygge Norges største og mest moderne containerterminal og vil samle alle containerne på Sjursøya i 2015.

Entreprisen på rundt 130 millioner kroner omfatter bygging av betongkai fundamentert på stålrørspeler til fjell. Prosjektet har oppstart i april/mai 2014 og skal avsluttes i november 2015.

Ny containerterminal - et viktig prosjekt

I 2030 vil det bo 1,5 millioner mennesker i Oslo-området. Det er ikke planlagt større veiprosjekter inn mot hovedstaden i samme periode som vil avlaste kødannelsen.  Ved å doble kapasiteten på containerhavna gjennom denne utvidelsen vil Oslo Havn bidra til å redusere kø og bedre miljøet.

Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter cirka 400 semitrailere på hovedveiene inn mot Oslo. Skulle disse trailerne kjørt etter hverandre, ville de ha laget cirka ti kilometer med kø. I tillegg slipper en trailer med en container fra Rotterdam til Oslo ut 17 ganger mer CO2 enn ved båttransport.

- Vi sluttfører nå siste del av kaibyggingen på Sjursøya, før containervirksomheten endelig kan flyttes over hit fra Ormsund. Sjursøya får Norges største godshavn, og vil i fremtiden håndtere dobbelt så mange containere som i dag. Det betyr at vi vil stå godt rustet til å forsyne en sterkt voksende befolkning i Oslo og på Østlandet med varene de etterspør, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

Kompetansesterkt arbeidsfellesskap

ALTi bygg og anlegg og Lemminkäinen Norge har lang erfaring fra denne type arbeider og ser frem til å kunne levere et godt produkt i rett tid til Oslo Havn.

- Vi har for tiden flere større kaianlegg under utførelse og Lemminkäinen Norge har flere pågående betongprosjekter innen dam og brukonstruksjoner. Sammen besitter vi kompetanse og gjennomføringsevne til dette svært spennende prosjektet, sier Lars Gunnar Andersen, Daglig leder ALTI bygg og anlegg AS.

- Gjennom å etablere et arbeidsfellesskap så vi muligheten for sammen å kunne utføre containerterminalprosjektet som er en milepæl for oss, sier Andersen.

- Sammen utfyller vi hverandre på en god måte både med kompetanse og arbeidskapasitet. I tillegg deler vi oppfatning om gjennomføring, verdier og arbeidsplattform. Vi ser på denne arbeidsmodellen som spennende, sier sier direktør Svein Adolf Gundersen i Lemminkäinen Norge.

Lederne Svein Adolf Gundersen fra Lemminkäinen og Lars Gunnar Andersen fra ALTI har sammen valgt å satse på havnemarkedet, Oslo er et strategisk sted å starte.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00