Sikkerhetsuke i Lemminkäinen

Sikkerhetsuka 2014 arrangeres fra 5. til 9. mai i alle land hvor Lemminkäinen er representert. Sikkerhetsuken i Lemminkäinen Norge starter med en tominutters tenkepause – en tenkepause for sikkerhet

- I løpet av uka skal det gjennomføres en rekke aktiviteter og initiativer for å gjøre arbeidshverdagen tryggere for alle som jobber i og for selskapet. Men hovedbudskapet i år er «To minutter for sikkerhet», sier Thomas Holmsen, HMS/KS-sjef i Lemminkäinen Norge.
 
- Tanken er at før du går i gang med en ny oppgave, planlagt eller akutt, stans i to minutter og still deg selv spørsmålene, hva slags risiko innebærer denne jobben? Hvordan skal jeg utføre denne jobben på en trygg måte for meg, kollegene mine og miljøet? Det handler rett og slett om å ta seg tid til å tenke, sier Holmsen.
 
En tominutters tenkepause kan være avgjørende for å unngå skader, og kan i siste instans redde liv. 
 
- Tenkepausen vil gjøre at du eksempelvis ser behovet for ytterligere verneutstyr, at du ser du ikke bør gjøre jobben alene, at du kanskje mangler kunnskap for å gjøre jobben på en trygg måte, eller at du ser er et behov for å gjøre en grundig sikker jobb-analyse, sier Holmsen. 
 
"To minutter for sikkerhet" handler også om å ta ansvar for dine kolleger.
 
- Dersom du ser at noen utfører en jobb på en risikofylt måte, da skal du ikke bare gå forbi, men stoppe opp og si ifra. Det tar ikke mer enn to minutter. Her har vi et ansvar alle sammen, sier Holmsen.
Sikkerhetsuka skal heve nivået på sikkerhetsarbeidet 
Blant fjorårets registrerte uønskede hendelser og skader, var det flere som med enkle grep kunne vært unngått.
 
- Det er en gjenganger at disse sakene bygger på såkalte jeg-skal-bare-hendelser, hvor det har blitt tatt en snarvei, eller valgt en kjapp løsning. Det holder ikke. I Lemminkäinen jobber det flinke folk, som tar tak og løser oppgavene på stedet. Dette er positivt, men det er også viktig at vi stopper opp og tar oss de to minuttene for å tenke gjennom om vi løser oppgaven på en trygg måte for oss selv og andre, sier Holmsen.
  
- Sikkerhetsuka skal bidra til å endre måten vi tenker på sikkerhet. Målet er å bedre sikkerhetskulturen i selskapet og at man alltid skal tenke sikkerhet først. På den måten kan alle komme like hele hjem, som da de dro på jobb. Vi har en nullvisjon når det gjelder skader. Vi kan ikke akseptere noe annet, avslutter Holmsen med.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00