Gjenbrukt er velbrukt

Gjenbruk av asfalt er et viktig miljøtiltak. Lemminkäinen staser på gjenbruk og ønsker å bidra til at flere anleggsentreprenører leverer returasfalt til godkjente mottak.

- Jeg er overbevist om at systematisk mottak, lagring og gjenbruk av returasfalt vil få mye fokus i tiden som kommer. Ikke bare i Lemminkäinen, men også hos konkurrenter, kunder og myndigheter, sier Hans Petter Skjellum, Regionsjef i Region Øst og Mobil.

Selv om mange anleggsentreprenører er fullt klar over hva de skal gjøre med asfaltflak som graves opp, er det dessverre mange som velger lettvinte løsninger, som å dumpe avfallet i private grustak. Den riktige løsningen er imidlertid å kjøre returasfalten til et registrert mottak. I Lemminkäinen Region Øst er avdelingene Otta, Lillehammer og Elverum slike godkjente mottak.

- Både Lillehammer og Elverum har gjenbruksanlegg, mens Otta er på vei. Returasfalten registreres, lagres tørt og gjenbrukes etter forskriftene. På denne måten kan vi benytte returasfalten i ny produksjon og spare miljøet, sier Skjellum.

Kontrollordningen for Asfaltgjenvinning (KFA) ble opprettet i 2001 som et veilednings-, registrerings- og informasjonsorgan for gjenbruk av returasfalt. Fylkesmannen ved miljøavdelingen gir konsesjon etter forurensningsloven til opprettelse av mellomlager for returasfalt. Virksomheter som allerede har konsesjon for å drive for eksempel asfaltfabrikk og pukkverk kan søke konsesjon for håndtering av returasfalt.

- I Lemminkäinen er vi opptatt av at alle avdelingene med anlegg som oppfyller kravene søker konsesjon og registrerer seg. På denne måten kan vi også informere entreprenører i våre lokalmarkeder at det finnes enkle og praktiske løsninger for håndtering av returasfalt. Vi må unngå at tilslagsmaterialer og tilsetningsstoffer blir liggende ute i naturen. Vi må fokusere på å redusere bruken av ikke-fornybare ressurser der vi kan. Her ønsker vi å bidra, sier Skjellum.

Han tror det er svært viktig at vegeierne legger press på anleggsentreprenørene for å få flere til å levere returasfalt på riktig måte.

- Vegeierne spiller en viktig rolle i å endre eventuell uønsket adferd gjennom krav og oppfølging. Samtidig kan vi i Lemminkäinen også bidra i å spre informasjon til dem som prosjekterer om at de kan benytte våre godkjente mottak av slike masser.

Etterspørselen etter returasfalt er høy og økende.

- Ja, hittil i år har Lemminkäinen benyttet fire ganger så mye gjenbruk som på samme tid i fjor. Potensialet er stort, og vi kommer til å se mye mer omfattende bruk av returasfalt i framtiden, sier Skjellum.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00