Lemminkäinen selger veidriftsvirksomheten

Lemminkäinen Norge AS har inngått avtale om salg av selskapets veidriftsvirksomhet til KB Gruppen Kongsvinger AS sitt datterselskap KB Vest AS. Salget kommer som en følge av Lemminkäinen Norges strategi om å styrke og rendyrke satsningen på asfalt, anlegg, pukk og grus.

- Vi er fornøyd med å ha inngått en avtale om salg av veidriftsvirksomheten til KB Gruppen. Lemminkäinen Norge er en av de ledende entreprenørene i det norske markedet, og vi ser fram til å rendyrke og styrke vår posisjon innen asfalt, anlegg, pukk og grus, sier Jan Øyri, administrerende direktør i Lemminkäinen Norge.
  
Salget av veidriftsvirksomheten omfatter kontraktene Tromsø, Dalane, Nordhordland, Hammerfest, Senja og Voss. Virksomheten vil bli organisert i et nytt selskap eiet av KB Gruppen. Før gjennomføring av transaksjonen må overdragelsen godkjennes Konkurransetilsynet.
  
- Med KB Gruppens lange erfaring, solide kompetanse og tydelige ambisjoner innen veidrift er vi overbevist om at ansatte, kunder og trafikanter er i de beste hender. Vi ser fram til å følge Veidrifts utvikling i tiden som kommer, sier Øyri.
  
Gjennom salget av veidriftsvirksomheten blir Lemminkäinen Norge et rendyrket selskap innen asfalt, anlegg, pukk og grus. 
  
- Lemminkäinen skal styrke posisjonen som en av de ledende aktørene innen asfalt, pukk og grus i Norge, og skal bygge videre på vår satsning innen anlegg. Vi ser fram til å konkurrere om og ta del i de mange infrastruktur, og kraftutbyggingsprosjektene som kommer i det norske markedet, basert på en rendyrket og fokusert strategi, sier Øyri.
  
KB Gruppen har gjennom Opedal Drift AS og Bergen Bydrift AS en betydelig satsning innenfor drift og vedlikehold av veier. Opedal Drift AS har i dag ansvaret for fem løpende driftskontrakter for Statens Vegvesen og Bergen Bydrift AS utfører drift- og vedlikeholdstjenester på det kommunale veinettet i Bergen.
  
- Vi er glade for å ha inngått avtale om kjøp av Lemminkäinens veidriftsvirksomhet, og ser fram til å overta både kompetansen og kontraktene som omfattes av denne virksomheten. Kjøpet styrker vår posisjon i det norske veidriftsmarkedet, et marked vi har klare ambisjoner om å vokse videre i, sier Tore Thorstensen, administrerende direktør i KB Gruppen i en uttalelse.  
  
Lemminkäinen Norge og KB Gruppen har besluttet å ikke offentliggjøre finansielle detaljer knyttet til transaksjonen.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00