Lemminkäinen skal bygge kraftverk på Voss

Lemminkäinens anleggsvirksomhet skal bygge dam, inntak og kraftstasjon på Holmen Kraftverk. 

Kraftverket som skal bygges ligger i Jordalen i Voss kommune. Tinfos er byggherre, og har etter anbudsrunde tildelt kontrakten til Lemminkäinens anleggsvirksomhet.

- Vi er veldig glade for å ha vunnet denne kontrakten. Arbeidene omfatter bygging av dam, inntak og maskinsal, og alt skal utføres i betong, sier prosjektleder Nils Olav Teigen i Lemminkäinen Norge.

Holmen Kraftverk skal bygges over et kort stykke av elven Jordalselvi, og vil utnytte et bruttofall på 280 meter.

- Dette er et spennende prosjekt på mange måter, og vil gi flere gevinster enn bare ny kraft. I Jordalen bor det om lag 35 personer og i forbindelse med byggingen av kraftverket vil disse få en bedret tilkomst til bygda. Årsaken er at det i forbindelse med utbyggingen har blitt skutt ut en tunnel hvor kraftverkets rørgater skal gå i bakken og bygdas biler kan kjøre oppå, sier Teigen.

Lemminkäinen vil starte opp arbeidene i begynnelsen av august i år, og prosjektet skal ferdigstilles fram mot sommeren 2016. Kontrakten har en verdi på om lag 25 millioner kroner.

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00