Sikkerhetsuke i Lemminkäinen

Sikkerhetsuka 2015 arrangeres fra 18. til 22. mai i alle land hvor Lemminkäinen er representert. I år setter Sikkerhetsuka fokus på hver enkelt som jobber i Lemminkäinen, og hvilke valg man foretar seg vedrørende egen og andres sikkerhet. Sikkerhetsuka har et spesielt fokus på riktig bruk av verneutstyr og rapportering av risikoforhold i hverdagen.

- Jeg og alle i Lemminkäinen tar hver eneste dag valg som legger føringer for hvordan arbeidsdagen kommer til å gå. Valg som er kritiske for å unngå hendelser eller i verste fall ulykker. Valg som ivaretar kollegene og omgivelsenes sikkerhet, eller om det velges feil kan setter dem i fare, sier Thomas Holmsen HMS/KS-sjef i Lemminkäinen.

Sikkerhet i arbeidsdagen er avhengig av en rekke faktorer. Gode systemer, rutiner, kurs, verneutstyr og velfungerende materiell er arbeidsgivers ansvar. Andre faktorer handler om oss som enkeltpersoner. Mange virksomheter erfarer at hendelser, uhell og ulykker kunne vært unngått dersom hver enkelt hadde et bevisst forhold til risikoen man omgir seg med, og hvordan denne kan reduseres.

- Lemminkäinen har som arbeidsgiver klare, definerte ansvarsområder når det gjelder HMS og sikkerhet. Mye ansvar hviler imidlertid også på hver enkelt. Velger du for eksempel å ikke bruke vernebriller, så tar du et bevisst valg. Et valg som i verste fall kan få alvorlige konsekvenser, sier Holmsen.

- Vi fokuserer på riktig bruk av verneutstyr og rapportering av risikoforhold i hverdagen fordi vi vet at dersom du har gode rutiner for egen sikkerhet, evner du i større grad å se sikkerhetsutfordringer for laget, avdelingen og selskapet, sier Holmsen.

Han trekker parallellen til oppkjøringen for bilsertifikatet.

- Du kan vise gode kjøreevner, men har du ikke hatt sikkerhetsbeltet på under oppkjøringen, sett i speilet eller brukt blinklys, så stryker du. Du har ikke vist gode rutiner for egen sikkerhet, noe som er grunnleggende for å kunne kjøre bil, men som også kan ha store konsekvenser for dine medtrafikanter.

Han peker også på viktigheten av å være gode forbilder på arbeidsplassen.

- Hver enkelt har et ansvar for å ta sikkerhet på alvor, slik at alle som begynner i Lemminkäinen forstår at her tar vi vare på oss selv og hverandre. Vi skal alltid ta oss tid til å utføre en jobb sikkert og med korrekt verneutstyr.

Sikkerhetsuka skal heve nivået på sikkerhetsarbeidet

- Sikkerhetsuka skal bidra til å endre måten vi tenker sikkerhet på. Målet er å ytterligere styrke sikkerhetskulturen i selskapet. Ingen skal være i tvil om at sikkerhet er prioritet nummer én hos oss. På den måten kan alle komme like hele hjem som da de dro på jobb. Vi har en nullvisjon når det gjelder skader. Vi kan ikke akseptere noe annet, avslutter Holmsen.

 

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00