Skal bygge to kraftverk i Fjærlandsprosjektet

Lemminkäinen Norge skal bygge kraftverkene Lidal og Romøyri i Fjærlandsprosjektet i Sogn og Fjordane. Kontrakten har en verdi på cirka 200 millioner kroner.

- Vi er svært glade for å ha vunnet anbudskonkurransen om bygging av kraftverkene Lidal og Romøyri. Kontrakten markerer en viktig milepæl for Lemminkäinen Norge, og viser verdien av vår kompetanse og spissede satsning i dette markedet, sier Jan Øyri, administrerende direktør i Lemminkäinen Norge. 
  
Småkraft AS skal bygge ut totalt seks småkraftverk basert på elver som renner ut i Fjærlandsfjorden. Lidal og Romøyri er spesielle ettersom alle arbeidsstedene er veiløse og vi må entre anleggsområdene enten sjøveien eller ved bruk av helikopter. Lemminkäinen har lang erfaring med slike prosjekter, og vi ser fram til å gå i gang med arbeidene, sier Stian Andreassen, anleggsdirektør i Lemminkäinen Norge. 
  
For kraftverkene Lidal og Romøyri skal Lemminkäinen levere alle deler av prosjektet, inkludert inntak, sjakter, tunneler og kraftstasjoner. I tillegg skal Lemminkäinen bygge inntakene på to av de øvrige kraftverkene Fjærlandsprosjektet, også disse er veiløse. Totalt skal Lemminkäinen drive ca. 2,5 km tunnel.
  
Byggearbeidene starter 13. juli i år og skal være ferdig i desember 2016. 

Henvendelser fra media

Tom Andre Aas
Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
E-post: Tom.Andre.Aas@lemminkainen.no
Mobil: + 47 93 23 88 38
Telefon: +47 67 91 48 00