En ny æra for Helsingfors Olympiastadion

Vi er i gang med et omfattende og komplisert utgravingsarbeid under Olympiastadion i Helsingfors. Arbeidet er en del av satsingen på å fornye dette historiske stedet og gjøre om området til en flerbruksarena som vil kunne benyttes til større internasjonale arrangementer.

 «Helsingfors Olympiastadion er et eksempel på funkis-stil og blir ansett for å være et av de vakreste sportsstadionene i hele verden,» sier Maija Innanen, administrerende direktør for stadionsstiftelsen.

Maija Innanen, administrerende direktør for stadionsstiftelsen.

Bygget ble tegnet av arkitektene Yrjö Lindegren og Toivo Jäntti og ferdigstilt i 1938 for sommerolympiaden i 1940. Andre verdenskrig satte en stopper for de olympiske lekene som var tenkt avholdt i 1940, men Helsingfors vant konkurransen om å avholde sommerlekene i 1952.

«I begynnelsen av 2009 bestemte vi oss for å undersøke forholdene i stadionet. Grunnen er at vi oppdaget vannskader praktisk talt hver uke. Det viste seg at betongen jevnt over var i god stand, men at de bygningstekniske installasjonene var modne for utskifting.»

Stiftelsen foretok en nøye vurdering av om det ville være tilstrekkelig å oppgradere de bygningstekniske installasjonene, men etter en grundig prosess besluttet man å gå for en helhetlig rehabilitering av hele stadionet.

«Rehabilitering ville uansett blitt dyrt, men å rehabilitere kun det mest nødvendige hadde ikke gitt noen vesentlige fordeler. Stadionet ble bygget for mange tiår siden og tilfredsstilte ikke dagens krav,» forklarer Innanen.

Omfattende rehabilitering
Rehabiliteringsprosjektet skal ferdigstilles I 2019 og har en budsjettramme på EUR 209 millioner. Den finske staten og Helsingfors kommune tar halvparten av regningen hver mens stadionsstiftelsen bidrar med rundt EUR 7 million til utstyr. Midlene var nødvendige for å kunne drive den historiske arenaen også i fremtiden. 

«I motsetning til moderne stadion, går det ingen sirkelvei rundt Helsingfors Olympiastadion. I følge UEFAs og FIFAs regler skal lagene som skal spille kamp ikke møtes på vei inn til fotballbanen. Det var ikke mulig å avholde denne type arrangementer her. Dessuten var det ikke nok servicefasiliteter for besøkende, og det manglet toaletter,» sier Innanen.

Vi bygger nå 2 500 kvadratmeter med toalettarealer. Når det gjelder service- og serveringsområder skal kapasiteten seksdobles. Her skal man kunne kjøpe seg en pølse i pausen, og rekke å spise den før kampen fortsetter igjen.

«Når rehabiliteringsprosjektet er gjennomført vil folk også kunne gå rundt på selve fotballstadionet. Logistikksituasjonen skal oppgraderes slik at den tilfredsstiller de internasjonale idrettsforbundene og deres krav,» forklarer Innanen.

Komplisert gravearbeid
Første fase av det treårige prosjektet begynte i mars 2016. Lemminkäinen er hovedentreprenør for gravearbeidet. Målet med utgravingen er å tilrettelegge for bygging av vedlikeholdsfasiliteter og atkomstveier.

«Dette er et komplisert graveprosjekt ettersom noe av sprengnings- og utgravingsarbeidet skal utføres under eksisterende innendørsstrukturer,» sier Miro Harjumäki, Lemminkäinens prosjektingeniør.

Anleggsarbeidet innebærer at vi kjører bort rundt 130 vognlass med fjellmasse fra anleggsplassen hver dag. Total skal vi ta ut ca. 60 000 solid kubikkmeter jord og fjerne 150 000 kubikkmeter utgravd masse. Gravearbeid under eksisterende strukturer krever stor nøyaktighet. 

«Når vi støter på gamle støttesøyler støtter vi dem opp og graver videre under dem helt til vi når ønsket dybde. Så forlenger vi støttesøylen og demonterer den midlertidige støtten. Det er snakk om rundt 40 støttesøyler, noe som innebærer svært mye presisjonsarbeid,» sier Harjumäki.

Det beste vernet er bruk
Olympiastadion i Helsingfors har vært vernet av det finske museumsverket siden 2006. Maija Innanen har kun godord om samarbeidet med etaten, som tilsvarer Riksarkivaren i Norge.

«Vi har hatt mange samtaler og blitt enige om ulike spørsmål underveis. Olympiastadion er et kroneksempel på at bruk er beste form for vern,» sier Innanen.

Hun ser for seg et rehabilitert stadion som en moderne flerbruksarena tilpasset finske forhold og som tiltrekker seg en million besøkende årlig – besøkende som vil få et langt bedre tilbud enn de får i dag. Etter oppussingen vil Olympiastadion være i en størrelsesorden som gjør det mulig å konkurrere om større internasjonale idrettsarrangement og konserter.