Veien spiller en viktig rolle i reduksjon av klimagasser

EU-kommisjonen publiserte i juli sin europeiske strategi for lavutslippsmobilitet i Europa. De europeiske asfalt- og veiorganisasjonene EUPAVE, EAPA og FEHRL mener veivedlikehold spiller en sentral rolle i reduksjonen av utslipp fra veitransport.

EUPAVE, EAPA og FEHRL mener jevne, vedlikeholdte dekker fører til lavere rullemotstand og dermed lavere utslipp.

- Forskning gjort av FEHRLs medlemmer viser at jevne asfaltdekker kan redusere CO2-utslipp fra biler med 5 prosent, noe som samlet vil gi en omfattende reduksjon i utslipp for hele det europeiske veinettet sett under ett, sier Thierry Goger, generalsekretær i FEHRL*.

I følge de europeiske asfalt- og veiorganisasjonene bør derfor veivedlikehold spille en viktig rolle i en strategi for lavere utslipp fra veitransport, og etterlyser økte investeringer i vei, samt bedre sammenstilling av klima- og samferdselspolitikken.

- Det er en risiko for at manglende investeringer i veiinfrastruktur vil føre til at utslippene øker i stedet for reduseres. Myndighetene bør huske på at dårlige veier ikke bare er usikre, men også bidrar til å gjøre det vanskelig å møte målsetninger for reduksjon av klimagasser, sier Carsten Karcher, direktør i EAPA**.

- Det ville være ille om vi går glipp av denne muligheten til å redusere utslipp, og som samtidig gir forbedringer knyttet til sikkerhet, effektivitet og holdbarhet, sier Karl Downey, generalsekretær i EUPAVE***.

*Forum of European National Highway Research Laboratories
**European Asphalt Pavement Association
***European Concrete Paving Association