Høy pukkfart hos Lemminkäinen i Nord

Det er høy fart i Lemminkäinens pukk & grus virksomhet i Nord-Norge. De er underveis med to store leveranser til veiprosjekter, og har fullført en første levering på ny kontrakt til Svalbard. 

- Det er fint å se høy aktivitet, med store leveranser fra både Tyttebærvika, Lødingen og Bjarkøya, forteller Kjell Arne Kvammen, avdelingssjef i Lemminkäinen.
  
Veiprosjekter
For Marti skal Lemminkäinen levere 94 000 tonn grove masser til tunnelen gjennom Nordnesfjellet. 
  
– Leveransene til Nordnesfjelltunnelen er vel om lag halvveis, og fortsetter utover våren, forteller Kvammen.
  
For Skanska skal det leveres om lag 60 000 tonn masser til Sørkjosfjelltunnelen. I tillegg kommer mest sannsynlig 600 m2 murstein fra Lødingen. Også her er leveransene i gang, og vil fortsette utover våren. – Begge disse prosjektene er viktige veiprosjekter i regionen, og fjerner rasutsatte veistrekninger på E6. Vi er veldig stolte av å få bidra til dem begge, sier Kvammen.
  
Leveransene til de to prosjektene tas fra Tyttebærvika, Lødingen og Bjarkøya og alt går med båt ut fra pukkverket.
  
Fortsetter leveranser til Svalbard
Lemminkäinen leverer årlig til Svalbard. Det går leveranser både til Kings Bay i Ny Ålesund og til Longyearbyen. Høsten 2016 leverte Lemminkäinen ett lass plastringsstein til Longyearbyen, i det som må omtales som en test på leveransedyktigheten.
  
- Steinen vi sender til Svalbard kan jo ikke akkurat kalles kortreist, når seilingstiden er ca tre og et halvt døgn. Det er viktig for både Kings Bay og for Longyearbyen at leveranser kommer på tiden, og siste leveranse var en test på hva vi kunne greie. Det var ingen problemer å møte de tidsfristene som var satt, og forhåpentlig ligger alt til rette for nye leveranser i 2017, forteller Kvammen.
  
På Svalbard merkes klimaendringene godt. Gjennom høsten og vinteren har blant annet erosjon fra elver vært et mye større problem enn normalt. – Testleveransen var masse til plastring av elva som renner gjennom Longyearbyen. Massene går fra Tyttebærvika og er framme i Longyearbyen tre og et halvt døgn senere.