Skifte av administrerende direktør i Lemminkäinen Norge

Jan Øyri har etter eget ønske valgt å fratre sin stilling som administrerende direktør og leder for asfaltvirksomheten i Lemminkäinen Norge AS. Øyri forlater selskapet 31. august. Kalle Josefsson overtar som midlertidig administrerende direktør og leder for asfaltvirksomheten fra og med 2. august 2017.

Prosessen med å finne ny administrerende direktør og leder for asfaltvirksomheten i Lemminkäinen Norge AS er igangsatt.

Endringene har ingen innvirkning for Lemminkäinens kunder eller prosjekter.

For mer informasjon:

Åsbjørn Skrettingland, Direktør Kunde og Salg, tel. 47 66 92 56

Robert Blumberg, Konserndirektør for asfalt, tel. +358 2071 50036