To nye flyplassoppdrag til Lemminkäinen

(Helsfyr, mandag 3. juli 2017) Lemminkäinen Norge fikk tilslaget på asfaltering av Vardø lufthavn og Honningsvåg lufthavn for Avinor. I Honningsvåg starter jobben i dag.

- Vi er glade for å ha vunnet oppdragene, og ser veldig fram til å starte arbeidet. Lemminkäinen Norge har lang erfaring med komplekse flyplassprosjekter. Nylig asfalterte vi Stavanger Lufthavn Sola, og har et pågående prosjekt på Torp Sandefjord Lufthavn. Dette kan vi, sier Kenneth Tangen, avdelingssjef ved Lemminkäinen Norges Avdeling Finnmark/Harstad.

På Vardø lufthavn, Norges østligste flyplass, skal Lemminkäinen Norge reasfaltere hele rullebanen, taksebanen, apron (oppstillingsplass for fly) og en nyetablert helikopterlandingsplass. Totalt skal det produseres og legges 8-10 000 tonn asfalt i forbindelse med prosjektet, som skal gjennomføres siste uka i juli og første uka i august.

- Vi kommer til å produsere asfalten på et mobilt verk, plassert like ved rullebanen, mens tilslagene transporteres fra vårt pukkproduksjonssted i Lødingen. Avinor stiller høye krav til gjennomføring, både med tanke på kvalitet, men også når det gjelder logistikk. Det liker vi i Lemminkäinen godt. Lufthavnen skal være operativ i gitte perioder i prosjektperioden og eventuelle akutte hendelser som ambulansefly og helikopter må betjenes, sier Tangen.

Honningsvåg lufthavn
Ikke nok med det. Lemminkäinen Norge har også vunnet anbudet om asfaltering på Honningsvåg lufthavn for Avinor. Oppdraget omfatter asfaltering av flyoppstillingsplass og taksebane, med de samme kravene til gjennomføring og logistikk som andre flyplassjobber.

- På dette prosjektet frakter vi asfalten i båt fra vårt asfaltverk i Tromsø. Jobben starter i dag, og vi gleder oss til å komme i gang, avslutter Tangen.