Vant asfaltering på Svalbard

Lemminkäinen Norge vant anbudet for asfaltering i Longyearbyen og på Svalbard lufthavn, ett av de mest krevende stedene å legge asfalt i Norge.

- Dette var en veldig hyggelig beskjed å få. At Longyearbyen Lokalstyre og Avinor velger oss ser vi på som en anerkjennelse av vårt konsept for asfaltering under krevende forhold. Lemminkäinen Norge har hatt oppdrag på Svalbard gjennom mange år, og vi har gode løsninger for å håndtere klima, værforhold og den store avstanden fra fastlandet, sier Kenneth Tangen, avdelingssjef ved Lemminkäinen Norges Avdeling Finnmark/Harstad.

Oppdraget på Svalbard omfatter produksjon, transport og utlegging av mellom 5-6000 tonn asfalt i Longyearbyen og på Svalbard lufthavn. Asfalten vil bli produsert ved Lemminkäinen Norges asfaltverk i Harstad, og fraktet i båt til Longyearbyen. Den lange transporten, og usikkerhet knyttet til værforholdene når båten ankommer, gjør asfaltoppdraget krevende.

- Kvalitet var viktig i beslutningsprosessen, og vi presenterte et godt konsept for å håndtere utfordringene asfaltering i polare strøk medfører. I Harstad har vi et anlegg som laster asfalten rett fra fabrikken og over i båten, uten å gå via lastebil. På den måten unngår vi temperaturfall i denne delen av transporten. I tillegg bruker vi spesielt utvalgte båter som vi vet holder godt på varmen, sier Tangen.

Må snu seg raskt rundt
Når båten ankommer Longyearbyen, etter tre døgn i sjøen, vil Lemminkäinens asfaltoperatører stå parat til å starte arbeidet.

- Vi stiller med to utleggerlag og utstyr for å få asfalten raskt lagt ut på vei og rullebane. Værforholdene råder vi ikke over, men vi er vant til snu oss raskt rundt. Vi kommer også til å benytte egne lastebiler med isolerte asfalttrau, slik at temperaturfallet blir minst mulig. Kvalitet er helt avgjørende, og det er vårt viktigste fokus, sier Tangen.

Asfaltoppdraget på Svalbard skal gjennomføres fra slutten av juli til midten av august i år.