Historie

Den kompetanse og historie som Lemminkäinen Norge AS bygger sin virksomhet på, er utviklet siden 1933. Da startet AS Fjeldhammer Brug (Icopal as' firmanavn i Norge frem til selskapets 100-årsjubileum i 1995) markedsføring av asfaltprodukter for veiformål.

Virksomhetenes viktigste satsing i 1930-årene var opprettelsen av veiavdelingen. Produksjon av veiasfalt var begynt allerede i 1927, og A/S Fjeldhammer Brug var først ute med å starte produksjon av asfaltemulsjoner i Norge. Men andre bedrifter kom etter, konkurransen ble hard, og løsningen var å starte en veientreprenøravdeling slik at bedriften ikke bare produserte asfalt, men også sto for selve asfalteringen. Da krigen brøt ut, hadde A/S Fjeldhammer Brug hånd om 15 % av det norske markedet.

Dette hadde ikke vært mulig uten dyktige ansatte og leder på alle nivåer som har bragt selskapet frem til der vi er i dag.

Lemminkäinen Norge har en entreprenørhistorie vi er stolte av. Dagens selskapskultur er fortsatt tuftet på mange av grunnverdiene siden etableringen av veiavdelingen med fokus på entreprenørskap, langsiktighet, innsatsvilje, trivsel, forsking og utvikling, samt yrkesstolthet til veifaget.

Milepæler i selskapets historie

1933

A/S Fjeldhammer Brug starter Veiavdelingen. Virksomheten omfatter produksjon av asfaltemulsjon til overflatebehandling av vei. Geografisk omfattes virksomheten i første rekke av Oslo/Akershusområdet, samt sørøstlandet.

1939

Norsk Essenasfalts enerettigheter i Norge på fremstilling av varm asfalt opphører - FB kjøper sitt første varmasfaltverk (Tønsberg).

1945

FB's avdeling på Forus utenfor Stavanger etableres.

1947

FB's avdeling i Eidanger utenfor Porsgrunn etableres.

1952

FB's avdeling i Haugesund etableres.

1953

Veiavdelingen har 5 faste og 2 mobile asfaltverk - passerer for første gangen årsproduksjon på 50.000 tonn asfalt.

1954

Veiavdelingen etablerer asfaltverk ved Kjeller utenfor Oslo.

1956

Nor-Vei stiftes i et samarbeid mellom FB, Nordiske Destillasjonsverker (senere Nodest Asfalt) og Sigurd Hesselberg (senere Veidekke AS). I kjølvannet av gjenreisningen av Nord-Norge etter krigen.

1958

Veidivisjonen oppnår for første gang en årsproduksjon av asfalt på over 100.000 tonn.

1960-64

4 nye asfaltverk anskaffes i erstatning for de gamle i Lørenskog, Tønsberg, Eidanger og Stavanger.

1962

FB overtar Ing. Nils Sørensen AS" asfaltvirksomhet, med base nær Lillehammer.

1963

FB etablerer asfaltverk i Feiringåsen i Lørenskog utenfor Oslo. Kjeller nedlegges.

1964

FB asfalterer den første motorvei i Norge - E6 nord for Oslo.

1968

FB asfalterer Færøyenes nye flyplass med asfalt fraktet fra Stavanger og Karmøy.

1969

FB overtar Norsk Essenasfalt sammen med Nodest og Sigurd Hesselberg. Har nå 7 faste asfaltanlegg. avdelingen i Risør er kommet til. Nytt asfaltverk i Stavanger anskaffes. Kapasitet 200 tonn/time. I tillegg anskaffes 2 mobile asfaltverk med kapasitet på 100 tonn/time. Årsproduksjonen nærmer seg 500.000 tonn.

1974

FB anskaffer nytt asfaltverk i Feiring, Lørenskog. Med en kapasitet på 300 tonn/time er dette Norges største asfaltverk.

1977

G-Stød kantstein lanseres. FB asfalterer 1600 m tilløpskanal ved Strandfossen kraftstasjon, Elverum i et samarbeid med Strabag Bau AG.

1978

Nytt asfaltverk i Haugesund anskaffes. Kapasitet: 200 tonn/time.

1979

Nytt asfaltverk i Risør anskaffes. Kapasitet: 150 tonn/time.

1981

Ny emulsjonsfabrikk på Fjellhamar etableres. Dekker eget behov for klebeemulsjon samt emulsjon til bærelagsforsterkninger.

1982

FB leverer bitumenstabilisert skjøtemasse til anlegg av gassrørledning i Nordsjøen, i samarbeide med det britiske firmaet Tarmac.

1983

Første trommelasfaltverk anskaffes. Kapasitet: 250 tonn/time.

1986

FB asfalterer Værnes flyplass i et arbeidsfellesskap med Sigurd Hesselberg. Ca 130.000 tonn asfalt.

1987

FB overtar T. Stangeland AS' asfaltvirksomhet i Sandnes/Stavangerområdet. FB overtar Trio Asfalt. Nytt asfaltverk i Porsgrunn anskaffes.

1988

Nor-Vei oppløses. FB overtar asfaltverkene i Harstad, Bardu, Ullsfjord og Narvik.

1989

FB overtar Entreprenør H. Nicolaysen AS" asfaltvirksomhet i Bergensområdet. FB overtar Lasse Strand AS" asfaltvirksomhet i Tønsbergområdet, og kjøper nytt asfaltverk i Tønsberg. Kapasitet: 150 tonn/time. FB overtar Ullsfjord Pukkverk fra Selmer AS. FB overtar Molanders Asfalt AS og asfalterer Gardermoen Lufthavn. FB asfalterer den nye Fjellinjen i Oslo.

1990

FB overtar Hauk AS" asfaltvirksomhet i Grenlandsområdet.

1991

FB overtar Nodest Asfalts avdeling i Tromsø. FB overtar Haugaland Asfalt AS" virksomhet i Haugesundområdet. FB kjøper nytt asfaltverk på Lillehammer. Kapasitet: 150 tonn/time.

1992-93

FB har store asfaltoppdrag i forbindelse med forberedelsene til OL 1994 på Lillehammer.

1994

FB overtar Magnus Vølstad AS. Virksomheten omfatter 2 pukkverk i Stavangerområdet. FB overtar 50 % av aksjene i Martin Haraldstad AS. Virksomheten omfatter 2 pukkverk i Tønsbergområdet. FB anskaffer nytt asfaltverk på Gardermoen. Kapasitet: 160 tonn/time.

1995

A/S Fjeldhammer Brug skifter navn til Icopal as i forbindelse med sitt 100-årsjubileum. Produksjonsselskapet Lørenskog Asfalt ANS etableres, og overtar Icopals asfaltverk i Feiring, Lørenskog. Veidekke og Icopal er eiere på 50/50 basis.

1996

Icopal overtar KN Asfalt AS i Tønsberg. Icopal inngår en utviklingskontrakt med SVV Telemark og Statens Nærings- og Distriktsutviklingsfond (SND) - "Asfaltutviklingsprosjektet i Telemark".

1997

Icopal overtar Asfaltdekker AS i Haugesund.

1998

Icopal overtar Sørreisa Asfalt AS med bl.a. 3 asfaltverk i søndre del av Troms innland. Icopal overtar 50 % av aksjene i Nordasfalt AS, Bodø. Nytt asfaltverk i Tromsø anskaffes. Kapasitet 150 tonn/time.

1999

Icopal overtar Bjarkøy Pukkverk i Troms.

2000

Icopal as blir forsøkt overtatt av Trelleborg-konsernet. Et konsortium - CAIK Holding AS overtar 100 % av aksjene i konsernet Icopal a/s. Icopal as i Norge legger ut Norfolier AS, i tillegg til sine rør- og veidivisjoner, for salg.

2001

Lemminkäinen Norge AS overtar Icopal as norske veidivisjon med virkning f.o.m. 24.03.01. Lemminkäinen Norge AS stiftes 13.02.2001, og er 100 % eiet av det finske Lemminkäinen-konsernet. Lemminkäinen er, etter overtakelsen av Icopals veidivisjoner i Norge og Danmark, den nest største asfaltentreprenøren i Norden.

2002

Lemminkäinen skifter ut sine asfaltverk på Forus og i Grenlandsområdet. Tynndekker slår igjennom som produktområde.

2003

Lemminkäinen skifter ut sine asfaltverk i Bergen og på Elverum. Selskapet Ullensaker Asfalt ANS stiftes i et 50/50 produksjonsselskap med Kolo Veidekke AS. Selskapet Bricks AS stiftes i et 50/50 samarbeide med Aaltvedt Betong AS. Beskjeftigelse: Utlegging av belegningsstein. Lørenskog Asfalt ANS selger alle driftsmidler til Feiring Bruk AS.

2004

Lemminkäinen overtar resterende del av aksjene i selskapet Moelv Grus AS og blir 100 % eier av dette firmaet. Lemminkäinen Norge AS kjøper Ravneberget Pukkverk utenfor Risør. Nordasfalt AS skifter ut sitt asfaltverk i Bodø.

2005

Investering i ny asfaltfabrikk til avdeling på Otta. Større investering i modernisering av Ravneberget Pukkverk. Overtakelse av maskiner og utstyr i forbindelse med at Skanska Asfalt la ned sin asfaltvirksomhet i Bergen.

Lemminkäinen inngår sin første DOV-kontrakt, Arendal Øst, med Statens Veivesen i region Sør. Kontraktsverdien er på 82,4 mill kr. og strekker seg over 5 år fra og med 01.09.2005.

2006

Investering i ny asfaltfabrikk ved avdelingen i Risør. Kontrakt med Avinor om asfaltering mv. av Svalbard Lufthavn, Longyearbyen.

2007

Kontrakt med Forsvarsbygg vedr asfaltering av Rygge Flyplass.

2008

Ny asfaltfabrikk avdeling Karmøy. Firmaets største investering siden oppkjøpet av Icopals veidivisjon i 2001.
Oppkjøp av Lødingen Steinindustri AS Pukkverksbedrift på Annfinnslett i Lødingen.
Stor Kontrakt med Avinor vedr utbedring / asfaltering Bergen Lufthavn Flesland.
Utføres i perioden 2008 - 2011.

2009

Asfaltfabrikken på Akkerhaugen erstattes gjennom en utvidelse av kapasiteten på fabrikken i Skien. Stor asfaltkontrakt for Mesta Entreprenør AS i forbindelse med arbeider på E6 Gardermoen-Dal.

2010

Oppkjøp av 75 % av aksjene i freseentreprenør selskapet Asfalt Remix AS, som med base i Våler i Østfold betjener hele Sør-Norge med asfalt fresetjenester. Oppkjøp av 90,1 % av aksjene i tunnelselskapet Risa Rock AS, som deretter ble omdøpt til Lemminkäinen Anlegg AS. Arne Frank Johansen går av som administrerende direktør og Finn Halvor Skaardal innsettes i september. Lemminkäinen Norge AS vinner sin tredje Veidrift kontrakt; Arendal Indre. 19. desember gjøres det kjent at Lemminkäinen Norge AS og Mesta Konsern AS har blitt enige om at Lemminkäinen Norge AS overtar 100 % av aksjene i asfalt- og pukk & grusselskapet Mesta Industri AS. Oppkjøpet krever godkjenning av Konkurransetilsynet. Moelv Grus AS og Fjellhamar Asfalt AS innfusjoneres i Lemminkäinen Norge AS.

2011

Konkurransetilsynet godkjenner Lemminkäinen Norge AS oppkjøp av Mesta Industri AS den 16. mai. Avtalen sluttføres 31. mai. Mesta Industri AS skifter navn til Lemminkäinen Industri AS. Lemminkäinen er samlet sett Norges største asfaltprodusent i 2011 med en produksjon på ca. 2 mill tonn asfalt. Selskapets hovedkontor flyttes fra Fjellhamar til Helsfyr, og samlokaliseres med Lemminkäinen Anlegg AS. Lemminkäinen Anlegg AS vinner en stor tunnelkontrakt for Sunnhordaland Kraftlag ved deres vannkraftverk i Eikemo, Hordaland fylke. Veidriftkontrakten Tromsø vinnes for en ny 5-årsperiode.

2012

Lemminkäinen Industri AS innfusjoneres i Lemminkäinen Norge AS. Asfaltfabrikken i Bergen (Sotra) skiftes ut. Veidriftkontrakten Dalane i Rogaland vinnes.

2013

Timo Vikström, Senior Vice President, Skandinavia i Lemminkäinen International Ltd, blir utnevnt til ny Administrerende direktør for Lemminkäinen Norge AS. September samme år blir Jan Øyri ansatt som ny administrerende direktør for Lemminkäinen Norge AS.

2014

Fra januar blir selskapet organisert i divisjonene asfalt, pukk og grus, veidrift og anlegg. Hans Jørgen Sundby blir divisjonsdirektør for asfalt, pukk og grus, Frank R. Mathillas blir divisjonsdirektør for veidrift og Hans Olav Storkås blir ny divisjonsdirektør anlegg.

2015

Lemminkäinen Norge selger sin veidriftsvirksomhet til KB-Gruppen.