Selskapet ledes av en ledergruppe bestående av 12 personer. Lemminkäinen Norge AS har et styre bestående av 6 personer, hvorav 3 er valgt blant de ansatte.

Ledergruppen består av:

 • Ingrid Therese Tjøsvold, Administrerende Direktør
 • Kirsti Raaen Bø, Økonomidirektør
 • Geir Jespersen, Direktør Utlegging
 • Trond Hellum, Direktør Produksjon
 • Stian Andreassen, Anleggsdirektør
 • Arild Tveit, Direktør Pukk og Grus
 • Thomas Holmsen, Direktør Produktkvalitet, HMS/KS og Samfunnsansvar
 • Nicolas Alexander Hall, Direktør Operasjonsplanlegging og Utvikling
 • Tom Andre Aas, Direktør Salg, Marked og Kommunikasjon
 • Tore Ødegaard, Direktør Maskin og Vedlikehold
 • Emiel Fransen, Direktør Innkjøp
 • Ole Banggren, HR Direktør

Administrerende direktør og økonomidirektør representerer ledelsen i selskapets styremøter.   

Styret består av:                                 

 • Jan Gustafsson, Styrets leder                                    
 • Juha Kukkola, Styremedlem
 • Markus Stenholm, Styremedlem                                
 • Thor-Willy Hansen, Styremedlem*          
 • Hans Henrik Hellandsjø, Styremedlem*  
 • Rune Flokenes, Styremedlem*                                   

 * ansattvalgte representanter