Om selskapet

Lemminkäinen Norge er en av landets ledende leverandører av asfalt, pukk, grus og anleggsarbeider. Våre kunder vektlegger sterk fagkompetanse, lang erfaring, lokal tilstedeværelse og høy kvalitet i gjennomføring når de skal beskrive Lemminkäinen. Det er vi stolte av. I dag er vi 550 medarbeidere i våre tre forretningsområder, og vi er tilstede over hele Norge.

Lemminkäinen Norge kombinerer selskapets fagkompetanse og erfaring på tvers av alle virksomhetsområder. Vi har røtter tilbake til 1933, da Fjeldhammer Brug A/S startet egen veiavdeling og bygget etterhvert flere asfaltfabrikker i Norge. Selskapet skiftet navn til Icopal AS i 1995, før veivirksomheten ble solgt til Lemminkäinen i 2001. I 2010 kjøpte Lemminkäinen Norge Mesta Industri AS og Risa Rock AS. Gjennom organisk vekst og oppkjøp har Lemminkäinen Norge posisjonert seg blant de ledende entreprenørene innenfor sine virksomhetsområder.

Lemminkäinen Norge er en del av Lemminkäinen Corporation, med virksomhet innen infrastrukturprosjekter, byggkonstruksjon og boligbygging i Nord-Europa. Selskapet er en av de største asfaltentreprenørene i det nordeuropeiske markedet, har hovedkontor i Helsinki, Finland, og er børsnotert på NASDAQ OMX Nordic Exchange Helsinki. Lemminkäinen Corporation har 4 800 ansatte, og hadde en nettoomsetning på 1,9 milliarder euro i 2015.