Lemminkäinens strategi for 2016–2019

Lemminkäinen arbeider kontinuerlig for å forbedre selskapets resultater og øke aksjonærenes avkastning. Dette skal vi oppnå gjennom å ha fokus på balanseregnskapet, utvikle mer konkurransedyktige driftsmodeller og oppnå lønnsom vekst innen infrastrukturprosjekter i Nord-Europa.

I løpet av de nærmeste årene har Lemminkäinen som mål å øke sin konkurransedyktighet i alle selskapets forretningssegmenter og å bygge et solid fundament for lønnsom vekst. Vi kommer til å implementere beste praksis på tvers av våre forretningsområder og landegrenser for å dra nytte av stordriftsfordeler.