Rapportering av brudd på våre etiske retningslinjer

Det finnes flere alternative måter for å rapportere brudd på våre etiske retningslinjer.

Du kan enten snakke med anleggs- eller prosjektleder, kontakte Lemminkäinens internrevisjon eller benytte vårt SpeakUp-system. Dersom du er ansatt i Lemminkäinen, vennligst kontakt din nærmeste leder, eller vedkommendes nærmeste leder.

Internrevisjon

Internrevisjonen er selskapets primære kanal for å rapportere brudd på Lemminkäinens etiske retningslinjer. Send epost til internalaudit@lemminkainen.com.

SpeakUp

Du kan også rapportere dine mistanker ved å benytte vårt SpeakUp-system. Du kan rapportere anonymt dersom du ønsker det. Rapporter kan gis hele døgnet gjennom vårt gratis telefonnummer eller ved å rapportere gjennom et nettbasert skjema. Tjenesten er tilgjengelig på språkene i alle landene selskapet opererer, samt på engelsk.

Rapporter mottas og behandles av en uavhengig tredjepart kalt People Intouch, som vil rapportere videre til Lemminkäinen.

Land Kode Telefonnummer Webskjema
Denmark 97034  80885638 www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/dk
Estonia 16456 800 0044 208 www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/ee
Finland  98668 0800 113 031 www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/fi 
Latvia  39335 8000 2490 www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/lv
Lithuania 58466 880090006  www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/lt 
Norway  32389  800-18333  www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/no 
Poland 66953   008004411739 www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/pl 
Russia  03832  81080026269902 www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/ru 
Sweden  96990  020-798813  www.speakupfeedback.eu/web/y3w3ct/se 

Instruksjoner for bruk av SpeakUp

Skriv ned din melding på forhånd. På denne måten vil du sikre at innholdet du skal formidle er rett, og forståelig for mottaker.

Rapportering gjennom telefon

Ring nummeret som står oppført, velg språk og tast inn tilgangskoden. Du vil nå motta et sekssifret saksnummer. Noter saksnummeret slik at du kan få tilgang til informasjon om håndteringen av saken på et senere tidspunkt. Du kan spille inn din melding etter pipetonen. Når du er ferdig kan du avslutte samtalen. Meldingen vil bli transkribert, ord for ord. Lydfilen vil aldri bli sendt til Lemminkäinen.

Rapportering gjennom nettbasert skjema

Følg linken vist over og skriv eller kopier inn din melding. Når du er ferdig, trykk på knappen ”Send message”. Deretter vil en side med saksnummer og meldingen din komme opp. Denne siden kan skrives ut om ønskelig.

Respons på din melding

Din melding vil bli sendt til Lemminkäinens juridisk ansvarlige og leder for selskapets internrevisjon. Disse vil håndtere meldingen videre og gi deg et svar.

Du vil få en tilbakemelding i løpet av én uke, og svaret blir gjort tilgjengelig for deg gjennom det samme systemet som du sendte inn meldingen gjennom (telefon eller nett). For å få tilgang til svaret, ring inn på telefonen eller gå inn på nettskjemaet, og tast inn det sekssifrede saksnummeret du mottok da du rapporterte inn den opprinnelige meldingen. Du kan også legge inn din respons til Lemminkäinens svarmelding.

Dersom du oppdager at det ikke har blitt gitt et svar på din melding, kan vi forsikre deg om at din melding er til behandling, og at et svar bli gjort tilgjengelig for deg i løpet av noen få arbeidsdager. Det vil være lurt å sjekke systemet for svar jevnlig.