Lemminkäinens halvårsrapport, januar-juni 2015

"Lemminkäinens netto omsetning og driftsresultat i andre kvartal var på samme nivå som i fjor," sier Casimir Lindholm, president og CEO. "Med unntak for bygningsentreprise, Finland, kan alle forretningsområder vise til forbedrede resultater. Infraprosjekt har hatt en positiv resultatutvikling og markedssituasjonen for infrastruktur anlegg er god. Ettersom den intense konkurransen fortsetter å påvirke prisene på kontraktene må vi videreføre vårt arbeid med å effektivisere driften."

"I tråd med Lemminkäinens strategi har vi fortsatt med å selge oss ut av forretningsaktiviteter og eiendeler som ikke utgjør en del av selskapets kjerneområder. Vi har trukket oss ut av bygningsentreprise i Sverige, samt veidrift i Norge. Vi har også fortsatt med salg av tomter og pukk- og gruseiendommer som ikke er strategisk viktige for oss. Disse tiltakene bidrar til å optimalisere vår kapitaleffektivitet, og hjelper oss å oppnå bedre langsiktige resultater."

"Kontantstrømmen var positiv, og driftskapital og rentebærende forpliktelser er vesentlig lavere i år enn de var i fjor. Dette har vi oppnådd ved å kutte i investeringer, effektivisere faktureringen, og tilpasse boligbygging til lavere etterspørsel i markedet.

I løpet av denne perioden har vi gjennomført delvis gjenkjøp av våre hybridobliasjoner ved å kjøpe tilbake gjeldsbevis pålydende verdi EUR 27,1 millioner. Dette har styrket vår balanse. Vi har lykkes godt med kostnadsinnsparingsprogrammet Deliver 2014. Dette betyr at vi er godt posisjonert for å videreutvikle våre forretningsaktiviteter og med tanke på å forbedre vår konkurransedyktighet," forklarer Casimir.

17.11.2015

1 personer liker dette