Støpeasfalt på Don-broen

En 4 km lang bro over elven Oka, Russland, oppgraderes, og det nye veidekket legges med støpeasfalt, som sikrer holdbarhet og at veidekket er vanntett.

Arbeidet med å legge støpeasfalt på en av broene som krysser elven Oka har nå startet opp. Anleggsplassen ligger i Russland, cirka 110 km sør for Moskva på motorvei M4. Oka begynner i regionen Kursk og munner ut i elven Volga. På stedet der broen bygges er elven hele 700 m bred, mens broen er 4 km lang. Prosjektet er blant Lemminkäinens viktigste infrastrukturkontrakter i Russland de siste årene.

Kontrakten omfatter fresing av det gamle veidekket, samt fortauene. Samlet areal som skal asfalteres er rundt 63.000 m², og det skal legges 7000 tonn støpeasfalt. Der broen har metallunderlag skal det legges to lag med støpeasfalt, mens broens betongdeler får ett lag med asfaltbetong, og et lag med støpeasfalt øverst.

Veidekke uten behov for komprimering

Bruk av støpeasfalt gir oss et konkurransefortrinn i det russiske markedet, som kjennetegnes av sterk konkurranse. I løpet av de siste tre årene har vi asfaltert 144 broer i Russland ved hjelp av teknikken Lemproof, som innebærer bruk av støpeasfalt. Lemproof er utviklet i Lemminkäinens eget laboratorium og bruker polymermodifisert bitumen som bindemiddel.

Støpeasfalten behøver ikke komprimering, ettersom de store mengdene med bindemiddel fyller hulrommene i asfaltmassen. Fordi asfalten er polymerbehandlet er Lemproof slitesterkt mot vibrasjoner som følge av trafikk, og man unngår sprekkdannelse på store sømløse områder. Polymermodifisert bitumen gjør også veidekket ekstremt motstandsdyktig mot kulde. Lemproof asfalt er holdbar, gjenbrukbar og fullstendig vanntett. Støpeasfalten leveres fra vårt eget asfaltverk i nærheten av Moskva.

Nye kontrakter

"Det er nettopp fordi vi benytter denne metoden at vi har vunnet dette anbudet. Det er svært få aktører i dette markedet som benytter samme teknologi," sier Sergey Ermakov, administrerende direktør i Lemminkäinen Russland, som har ansvaret for infrastruktur og anlegg.

Lemminkäinen er underleverandør for Mostotrest Servis, som er prosjektets hovedleverandør. Kunden er Avtodor, en statseid bedrift som forvalter de viktigste hovedveiene i Russland. Ferdigstilling av broprosjektet er planlagt i 2016.

I følge Sergey bygger dette prosjektet på tidligere oppgraderingsprosjekter. Vi har asfaltert cirka 200 km veidekke på samme hovedvei. Sergey har tro på at støpeasfalt også vil hjelpe oss vinne kontrakter i fremtiden, på tross av den tøffe markedssituasjonen. "Det er klart at forholdene i markedet påvirker vårt arbeid. Det er mindre finansiering, men regjeringen kommer ikke til å stanse planlagte prosjekter i Moskva-regionen."

Står samlet om asfalteringsarbeidet

Anleggssjef Alexey Pechersky, 26, sier at det ikke har vært noen store overraskelser i oppstartsfasen. En gruppe på 18 Lemminkäinen-medarbeidere arbeider nå med prosjektet, og arbeider i ett skift. Gruppen har arbeidet sammen i flere prosjekter, og lagånden er bra.

"Vi har ganske lite utskifting hos oss. Vi har et mål om å holde gruppene sammen. Når det er sagt, finner våre nye folk raskt ut av ting. Bare i løpet av sommeren har vi fått to nye medarbeidere," sier Alexey.

De nye medarbeiderne oppdager raskt at bedriftskulturen i Lemminkäinen er helt annerledes enn det de er vant til. I russiske selskaper gir sjefene svært detaljerte instrukser, og de ansatte har minimalt med ansvar. Hos Lemminkäinen vet alle hva deres oppgaver er.

"Som leder ønsker jeg at mine ansatte blir best mulig kjent med sine arbeidsoppgaver. Jeg tar alltid utgangspunkt i hvorfor vi gjør det vi gjør. Det er klart jeg må sørge for tilsyn, men det blir mindre og mindre behov for løpende kontroll og detaljerte instrukser etter hvert. Men dette er en prosess som går over flere år."

Fakta

  • Totalt 7000 tonn støpeasfalt benyttes i asfalteringen av broen over Oka. Støpeasfalt er svært motstandsdyktig mot temperatursvingninger, og tåler stor trafikkbelastning.
  • Elven Oka er 700 m bred og broen skal bli 3909 m lang.
  • Det arbeider 18 medarbeidere på anlegget.

Tekst: Santeri Pakkanen
Bilder: Paula Sundell

 

Alexey Pecherskey, anleggssjef

Aleksey er vant til at asfalteringsarbeidet er sesongbetont. Om vinteren driver han med vedlikehold av utstyr og tar ut ferie. Det er lite anledning til å ta fri om sommeren. "Kona mi liker ikke arbeidstidene mine, men hun setter pris på lønna," sier Alexey med et smil. "En annen fordel er at det er orden i bokføringen hos Lemminkäinen, så lønna utbetales når den skal, og det er ryddige forhold rundt pensjonssparing."

Alexandr Rozhkov, maskinfører asfaltering

Ifølge Alexandr er det stor forskjell på Lemminkäinen og hans tidligere arbeidsgiver. I det finske selskapet er arbeidsoppgavene nøye definert, og arbeidet kommer raskt i gang. Alexandr, 24, er fra Smolensk, en by som ligger vest for Moskva mot den hviterussiske grensen. Selskapet han arbeidet for tidligere var spesialisert i overflatebehandling av veidekke i tunneler. Han hadde aldri arbeidet med støpeasfalt. "Støpeasfalt må legges raskt, spesielt når temperaturen er under 10 °C."

Vladimir Fisrov, transportarbeider asfaltering

Dette er Vladimirs fjerde asfalteringssesong for Lemminkäinen. Han har tidligere arbeidet i St. Petersburg. Etter å ha blitt anbefalt av venner fikk han jobb i Lemminkäinen. Før han begynte hos oss arbeidet han for et veibyggingsselskap i Tambov, hvor han er fra. I følge Vladimir er det snakk om helt andre volum hos Lemminkäinen. Det samme gjelder holdningene overfor de ansatte. "Det er svært behagelig å arbeide for Lemminkäinen. Mine venner er misunnelige og spør alltid om hvordan jeg greide å få jobb her."

08.09.2015

23 personer liker dette