Lemminkäisen pääkonttori Salmisaaressa

Juridisk informasjon

Ved å gå inn på dette nettstedet, godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser.

Innholdet på dette nettstedet eies av Lemminkäinen Corporation og/eller datterselskapene (heretter kalt Lemminkäinen).

Opphavsrett, varemerker og ansvar

Reproduksjon, kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet på dette nettstedet i noen form uten skriftlig samtykke fra Lemminkäinen, er forbudt. Individuelle dokumenter på Lemminkäinens nettsider kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser.

Bruken av disse nettsidende og informasjonen som finnes på dem er tillatt for private og ikke-kommersielle formål. Bruk av pressemeldinger og andre dokumenter som er ment for offentlig publisering er tillatt i offentlig kommunikasjon, forutsatt at kilden for informasjonen er angitt.

Ved å sende inn materialer knyttet til nettstedet til noen av Lemminkäinens servere, for eksempel via e-post eller via WWW-tjenester, sier du som leverandør av materialet deg enig i følgende vilkår: (a) det innsendte materialet er ikke ulovlig eller på annen måte uegnet for utgivelse; (b) før du sender materialet, har du tatt rimelige forholdsregler for å identifisere og fjerne eventuelle virus eller andre kontaminerende eller destruktive egenskaper som potensielt kan finnes i materialet; og (c) materialet eies av deg, eller du har en ubegrenset rett til å gi slikt materiale til Lemminkäinen, og at Lemminkäinen har rett til å publisere materialet kostnadsfritt og/eller innlemme hele eller deler av materialet i sine produkter, uten ansvar; og (d) du samtykker til ikke å iverksette tiltak mot Lemminkäinen i forhold til materialet du sender, og du samtykker til å holde Lemminkäinen skadesløs dersom en tredjepart anlegger sak mot Lemminkäinen i forhold til materialet du sender inn.

Lemminkäinen og tilhørende produktnavn er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Lemminkäinen. Andre selskaper og produktnavn som nevnes på dette nettstedet kan være varemerker eller produktnavn tilhørende sine respektive eiere. Tilgang til dette nettstedet kan ikke tolkes som, underforstått eller på annen måte, noen lisens eller rett til å bruke merker som vises på sidene, uten skriftlig samtykke fra Lemminkäinen eller respektiv tredjepart.

Begrensning av ansvar og rett til å foreta endringer

Lemminkäinens nettsider finnes tilgjengelige på en «som de er»-basis. Det gis ingen garanti av noe slag, verken direkte eller indirekte, i forhold til nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet på disse sidene. Lemminkäinen garanterer ikke at sider eller server som gjør materialet tilgjengelig, er frie for virus eller andre skadelige komponenter.
Lemminkäinen forbeholder seg retten til å gjøre endringer på sidene eller begrense tilgangen til sidene når som helst.

Lemminkäinen gir ingen garantier i forhold til tilgjengeligheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet på sidene, ei heller salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål for innholdet. Lemminkäinen skal ikke holdes ansvarlig for direkte, indirekte, spesielle eller følgeskader, tapt fortjeneste eller for driftsavbrudd som følger av bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, selv om Lemminkäinen har blitt informert om muligheten for slike skader. Lemminkäinens ansvar er begrenset til de obligatoriske bestemmelsene som er fastsatt i finsk lovgivning.

Lenker

Lemminkäinen kan inkludere lenker til andre nettsider på sine egne nettsider, og slike kan eies eller drives av tredjeparter. Når du lenker til slike tredjeparts nettsteder, må du lese gjennom og godta deres vilkår for bruk før du bruker dem. Du godtar også at Lemminkäinen ikke har kontroll over innholdet på tredjeparts nettsteder, og ikke kan påta seg noe ansvar for materialer som lages eller publiseres av dem. Lemminkäinen skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle materialer på tredjeparts nettsteder.

Personvern på Lemminkäinens nettsider

Lemminkäinen samler inn data når en bruker sender tilbakemeldinger via nettsiden, bestiller materialer eller legger inn personlig informasjon i forhold til andre funksjoner, som for eksempel registreringer. Personlig informasjon vil ikke utleveres til tredjeparter utenfor Lemminkäinen og dennes samarbeidspartnere og underleverandører. Data lagres i låste anlegg, i databaser beskyttet av brannmurer.

Nettstedet bruker informasjonskapsler for å implementere og utvikle tjenester, for å forbedre brukeropplevelsen og fokusere markedsføring.

Informasjonskapsler er små tekstfiler som sendes til og lagres på brukerens datamaskin. Informasjonskapsler skader ikke brukerens datamaskin eller filer. Informasjonskapsler brukes til innsamling av blant annet følgende opplysninger: nettstedet som brukeren går inn i tjenesten fra, nedlastede sider, nettlesertype, skjermoppløsning, språkvalg, dato og klokkeslett og IP-adresse. Brukeren kan deaktivere informasjonskapsler i nettleserens innstillinger hvis det er ønskelig. Deaktivering av informasjonskapsler kan føre til at visse tjenester bremses ned, eller at tilgang til visse nettsider forhindres helt.

Nettstedet bruker et analyseverktøy. En applikasjon i analyseverktøyet bruker informasjonskapsler for muliggjøre generering av statistikk om bruken av nettsidene, og analyse av nettstedsbruken.

I tillegg bruker Lemminkäinen informasjon som samles inn om bruken av nettstedet, såkalte kommersielle informasjonskapsler, også for produksjon av markedsføring rettet mot en bestemt nettlesertype. Målgruppesegmentene genereres basert på informasjon om hvilke nettsider enkelte nettlesere har besøkt i løpet av en bestemt tidsperiode. Målgruppesegmentene brukes til å vise reklame som er egnet til å være av interesse for brukeren. Dette gir oss muligheten til å vise aktuelle og nyttige reklamemeldinger til brukeren. Annonsører og reklamenettverk fokuserer annonseringen basert på atferdsinformasjon som samles inn på Lemminkäinen-nettstedet.

Lemminkäinens nettsider kan inneholde lenker og koblinger til tredjeparts nettsteder, samt sosiale tillegg (så som Facebook-tillegg). Tredjeparts programtillegg på Lemminkäinens nettsider lastes fra serverne til vedkommende tjenester, og i slike tilfeller kan slik tredjepart sette egne informasjonskapsler. Slike tjenester som leveres av tredjeparter via Lemminkäinens hjemmeside, og tjenester og applikasjoner som overføres av tredjeparter, skal være underlagt vilkårene for bruk og andre forhold for tredjeparten det gjelder.

Personlig informasjon kan verifiseres, og feil eller utdatert informasjon kan rettes eller fjernes på forespørsel. For mer informasjon, kontakt Lemminkäinen.

Gjeldende lov og tvisteløsning

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt finsk lov, med unntak av bestemmelsene knyttet til gjeldende lov. Eventuelle tvister skal løses i Finland i en vanlig domstol, enten i Helsinki eller i domstolen nærmest din bopel.

© Lemminkäinen Corporation 2016. Med enerett.