Svalbard Lufthavn

I januar 2006 ble det klart at Avinor AS foretrakk Lemminkäinen Norge AS som hovedentreprenør i sin utlyste anbudskonkurranse om utvidelse og reasfaltering av Svalbard Lufthavn Longyearbyen.

Bakgrunnen for behovet for reasfaltering var både store setningsskader og særdeles mye sprekkdannelser.

Kontraktssummen ble på i underkant av 50 mill kr. Dette inkluderer utvidelse av rullebanen i både bredde og lengde, samt asfaltering av rullebane, taksebaner og oppstillingsplasser. Til sammen ca 30.000 tonn med asfalt.

Alt vi trengte måtte fraktes til Svalbard for en slik jobb. Logistikken rundt tilveiebringelse av asfaltfabrikk, rullende materiell, grus/pukk, bitumen, fyringsolje, kjemikalier, mannskap og annet utstyr måtte sirlig planlegges i minste detalj.  Reservedeler og back-up løsninger måtte være på plass for det meste.

Pukk og grus ble fraktet fra våre pukkverk på Bjarkøy og Ullsfjord. Totalt 40.000 tonn pukk og grus ble fraktet opp til prosjektet. Nynäs fikk leveransene av bitumen.

Alt annet; asfaltfabrikk, rullende materiell, amin, fiber med mer ble fraktet med båt fra Bodø og Tromsø.

En annen viktig utfordring i prosjektet var å utvikle en type asfalt som tåler det spesielle klimaet på Svalbard. Temperaturene svinger mellom 22 varmegrader og 44 minusgrader, og bærelagene i rullebanen gir til dels store bevegelser når det øverste laget i permafrosten tiner. Gjennom godt samarbeid med Nynäs og Avinor løste vi problemstillingene som dukket opp underveis på en meget god måte.

I den 4 uker lange anleggsperioden ble rutetidene for flytrafikken endret, slik at landinger/avganger ble samlet i en 4 timers periode hvert døgn. Da hadde vi alle muligheter til å få god fremdrift i arbeidene, ved å asfaltere kontinuerlig i de øvrige 20 timene i døgnet på 2 skift.

Vi utførte også en del andre arbeider for Svalbardsamfunnet for øvrig - tilsvarende ca. 5.000 tonn med asfalt.

Detaljer

Svalbard Lufthavn
AVINOR
Svalbard - Norge
Norge
2006

Avdelingssjef

Kenneth Tangen
Avdelingssjef
E-post: Kenneth.tangen@lemminkainen.no
Mobil: + 47 99 20 32 10
Telefon: +47 67 91 48 00