Lemminkäinen Norge AS asfalterte i løpet av sommeren 2008 Tromsø lufthavn Langnes, etter inngått kontrakt med Avinor AS.

Jobben ble utført over 5 uker - fra 24.6. til 23.7. I hovedsak på nattskift. Mannskap fra avdelingene Bergen og Harstad gjorde jobben sammen med mannskaper fra avdelingen i Tromsø. 

Våre arbeider omfattet totalt asfaltering med ca. 16.500 tonn asfalt. Herav ca 3.000 tonn bærelag, ca. 2.400 tonn bindlag og resten slitelag. Asfaltering, både i forbindelse med utvidelse og utbedring av taksebaner samt rullebane inngikk i jobben. Nordasfalt AS har utført fresearbeidene. Entreprenør Tore Løkke AS har hatt kontrakten på utførelse av grunnarbeidene med Avinor AS. Selskapet kjøpte i den forbindelse ca. 120.000 tonn 0-600 mm bærelagsmasser fra vårt pukkverk på Bjarkøy.

Nynäs leverte polymerbitumen til produksjon av varm asfalt, og polymer bitumenemulsjon til klebing i forbindelse med entreprisearbeidene, levert fra sitt anlegg i Piteå, Sverige.

Detaljer

Tromsø lufthavn Langnes
Avinor
Tromsø
Norge
2008

Avdelingssjef

Hans Henrik Hellandsjø
Avdelingssjef
E-post: Hans.Henrik.Hellandsjoe@lemminkainen.no
Mobil: +47 48 15 92 75
Telefon: +47 67 91 48 00

Avdelingssjef

Gunnar Unstad
Avdelingssjef
E-post: Gunnar.Unstad@lemminkainen.no
Mobil: +47 48 07 42 35
Telefon: +47 67 91 48 00

Avdelingssjef

Kenneth Tangen
Avdelingssjef
E-post: Kenneth.tangen@lemminkainen.no
Mobil: + 47 99 20 32 10
Telefon: +47 67 91 48 00