Bergen Lufthavn Flesland

Vi vant i 2008 en kontrakt med Avinor på asfaltering inne på flyplassen på Flesland. Kontrakten omfattet 106.000 tonn med asfalt, og hadde en total kontraktsverdi på ca 100 mill kr.               

Hovedprosjektet på Flesland var å flytte eksisterende taksebane "Yankee" 45 m lengre unna rullebanen, samt forlenge den i begge lengderetninger. Videre å etablere en ny taksebane "Whisky" parallelt med "Yankee", samt asfaltere flyoppstillingsplasser i søndre del av flyplassen. I tillegg kom tilkoblingsbaner mellom rullebane og taksebane.

Kontrakten omfattet all asfaltering inne på Flesland bortsett fra på rullebanen.

Vi la ca. 17.000 tonn asfalt med referanse til kontrakten i 2008 og 13.000 tonn i 2009. De to første årene ble utført i henhold til grunnmodulen i kontrakten. Vi hadde opsjon på de to neste årene, og den fikk vi oppfylt.

Vi la 28.000 tonn i 2010, 40.000 tonn i 2011 og 25.000 tonn i 2012

Oppbygningen av asfaltdekket er forutsetningsvis 60 mm Ag 16 som bærelag, 50 mm Ab 16 som bindlag og 40 mm Ab 11F med PmB som slitelag.

Arbeidet pågikk fra 18.00 til 06.00 morgenen etter. 

Detaljer

Bergen Lufthavn Flesland
Avinor
Bergen
Norge
2012

Avdelingssjef

Rune Flokenes
Avdelingssjef
E-post: Rune.Flokenes@lemminkainen.no
Mobil: +47 91 33 58 73
Telefon: +47 67 91 48 00