Eikemo Kraftanlegg

Høsten 2011 startet Lemminkäinen Anlegg AS byggingen av en 5,5 km lang vanntunnel og syv enheter for inntak av vann for Sunnhordland kraftlag (SKL) sitt vannkraftverk Eikemo.

Eikemo ligger i Kvinnherad, mellom Haugesund og Bergen, 700 meter over havnivå. Konsesjon fra Olje- og Energidepartementet var en forutsetning for kontrakten. Denne konsesjonen ble godkjent ved Kongen i Statsråd 24. juni 2011. Kontraktsverdi er ca 150 mill kr.

Prosjektet vil øke produksjonen fra de eksisterende vannkraftverkene med ca 63 GWh/år.

Detaljer

Eikemo Kraftanlegg
Sunnhordland kraftlag (SKL)
Kvinnherad
Norge
2013

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00