Renovering av Andøya flyplass

Renoveringen har bestått av å erstatte eksisterende asfaltdekke på den over 60 år gamle rullebanen, samt utskifting av overvannssystemet og den elektriske infrastrukturen.

I tillegg er skuldrene på rullebanen også utvidet med 1m på hver side. Det er i tillegg gått med ca. 300 kummer fordelt på sandfang, trekkekummer og banelyskummer med tilhørende rørsystemer. Det er frest bort i overkant av 45 000 tonn asfalt fra den 140 000 kvadratmeter store rullebanen og tilhørende taksebaner.  Prosjektet ble sluttført i oktober 2014.

Da flyplassen ble bygget i 1955 ble flere tusen betongplattinger støpt og skjøtet sammen til en tre kilo-meter lang rullebane. På 1970-tallet ble det første laget med asfalt lagt over betongen, etter dette har rullebanen på den militære flyplassen som er hjemmebase for Orion-flyene, fått ytterligere fire lag. Det siste ble lagt i 2009. Denne asfalten skal nå fjernes og betongfundamentet stabiliseres slik at spenningene som oppstår ved temperaturendringer ikke skaper problemer.

Detaljer

Andøya Lufthavn
Forsvarsbygg
Andøya
Norge
2014

Andøya flystasjon

Lemminkäinen Norge underskrev kontrakt med Forsvarsbygg om rehabilitering av Andøya flyplass, en kontrakt på totalt 162 millioner kroner. Prosjektet ble ferdigstilt oktober 2014.

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00