Renovering av Andøya flyplass

Lemminkäinen Norge underskrev i 2013 kontrakt med Forsvarsbygg om rehabilitering av Andenes lufthavn, en kontrakt på totalt 162 millioner kroner.

Arbeidene startet i slutten av august 2013. Renoveringen bestod i å erstatte eksisterende asfaltdekke på den snart 60 år gamle rullebanen, samt utskifting av overvannssystemet og den elektriske infrastrukturen. I tillegg ble skuldrene på rullebanen også utvidet med 1 meter på hver side.

Fakta:
Prosjektadministrasjon:
Byggherre: Forsvarsbygg
Prosjektering: Cowi AS
Byggeledelse: Stema Rådgivning AS
Entreprenør: Lemminkäinen Norge AS

Byggfakta:
Byggeperiode: juli 2013 – desember 2014
Utførte mengder:

  • 36.000 tonn gammel asfalt fjernet (fresing)
  • 40.000 tonn ny asfalt
  • 22.000 m2 geonett over betongskjøter
  • 300 kummer (sandfang, trekkekummer mv.)
  • 10.000 m overvannsledning
  • 25.000 m el.kabel
  • 5000 m betongfuger (fornying)

Detaljer

Andøya Lufthavn
Forsvarsbygg
Andøya
Norge
2014

Andøya flystasjon

Lemminkäinen Norge underskrev kontrakt med Forsvarsbygg om rehabilitering av Andøya flyplass, en kontrakt på totalt 162 millioner kroner. Prosjektet ble ferdigstilt oktober 2014.

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00