Lemminkäinen Anlegg vant kontrakt med Boliden Odda AS om å utvide eksisterende deponi i berg for lagring av residu fra sinkproduksjon.

Kontrakten omfattet forlenging av tre tunneler på om lag 170 meter per tunnel, og bygging av to nye lagringshaller, hver med volum på 275 000 m3. Arbeidene omfattet også:

 • Betongvegger med samlebasseng, ventiler og rør for dekantering
 • Betongplugger i bunntunnel for tetting av haller
 • Bygningsmessige arbeider og rørledningsarbeider i fjellanlegg
 • Strossing for tunnelutvidelse, nisjer og synker
 • Sarkofag for kvikksølvresidu i en av hallene
 • Dumping/tipping av masser i sjø og kontroll av deponerte masser

Detaljer

Boliden
Boliden Odda AS
Odda, Hordaland
Norge
2014

Boliden

 • Prosjekttype: Anlegg
 • Tidsrom: desember 2012 til mai 2014
 • Byggherre: Boliden Odda AS
 • Kontraktssum: Ca 150 mill NOK inkl MVA
 • Hovedentreprenør: Lemminkäinen Norge
 • Adresse: Odda, Hordaland

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00