Lemminkäinen Forus reasfalterte hovedrullebanen på Stavanger Lufthavn Sola på rekordtid

Fristen var på kun åtte dager og jobben var omfattende, men avdelingen ble ferdig 36 timer før fristen.  

- Jeg tar av meg hatten for alle som har vært med på dette oppdraget. Alt har klaffet, i alle ledd. Det er rett og slett imponerende og fantastisk godt jobbet, sier Åsbjørn Skrettingland, avdelingssjef ved Forus. 
   
Tidlig i mars fikk Avdeling Forus tilslaget på kontrakten for reasfaltering av hovedrullebanen på Stavanger Lufthavn Sola, til en verdi på om lag 40 millioner kroner. For å rekke tidsfristen har Skrettingland og kollegene kjørt med to tolvtimersskift. Oppdraget ble ferdigstilt i løpet av 130 timer.
  
- Det har vært en heftig operasjon, med komplisert logistikk og tett koordinering i alle ledd, fra fabrikk til utlegger. På det meste har vi vært et team på 25 personer og 13 lastebiler i sving på anlegget. Det har vært avgjørende å ha kontroll på kostnadssiden av prosjektet, slik at vi sikrer god lønnsomhet, sier Skrettingland. 
  
Stangeland Maskin hadde hovedentreprisen, mens Lemminkäinen var underentreprenør på asfaltdelen. Lemminkäinen hadde i sin tur Velde Asfalt som underentreprenør. Skrettingland beskriver oppdraget som kvalitetsmessig krevende.  
  
- Avinor er en profesjonell kunde, med svært høye kvalitetskrav. Vi ønsker ikke å feire på forhånd, men målingene så langt gir gode indikasjoner på at vi kommer i mål også på kvaliteten, sier han.
  
Sola-jobben ble avsluttet med reasfaltering av kryssene mellom de to rullebanene på flyplassen. 
  
-  Vi har et høyt aktivitetsnivå nå, og det ser respektabelt ut for resten av året. Vi har et langsiktig mål om å komme opp på en markedsandel på 40 prosent i vårt område. Det har jeg stor tro på at vi skal klare, avslutter Skrettingland.
 

Detaljer

Sola Lufthavn
Avinor
Sola
Norge
2014

Avdelingssjef

Stian Sele
Avdelingssjef
E-post: Stian.Sele@lemminkainen.no
Mobil: +47 48 13 71 27
Telefon: +47 67 91 48 00