Fjærlandsprosjektet

Fjærlandsprosjektet i Sogn og Fjordane omfatter utbygging av totalt seks småkraftverk basert på elver som renner ut i Fjærlandsfjorden. Lemminkäinen skal bygge to av kraftverkene, Lidal og Romøyri, for oppdragsgiver Småkraft AS. Etter oppstart i september 2015 er arbeidene med tunneldriving og bygging av inntak godt i gang.

For kraftverkene Lidal og Romøyri skal Lemminkäinen levere alle deler av prosjektet, inkludert inntak, sjakter, tunneler og kraftstasjoner. I tillegg skal Lemminkäinen bygge inntakene på to av de øvrige kraftverkene Fjærlandsprosjektet, også disse er veiløse. Totalt skal Lemminkäinen drive ca. 2,5 km tunnel.

Byggearbeidene startet 13. juli 2015 og skal være ferdig i desember 2016. Kontrakten har en verdi på cirka 200 millioner kroner.

Detaljer

Fjærlandsprosjektet
Småkraft AS
Fjærland
Norge
2015

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00