Høyt tempo under asfaltering i Danmark

Imponerende teamarbeid og en ny asfaltmater bidrar til gode resultater ved asfaltering av de første 12 kilometerne av Silkeborg-motorveien.

Vi gjennomførte asfalteringsarbeidet på den nye motorveien som bygges rundt byen Silkeborg i Danmark. Total lengde på motorveien byen er 28 kilometer, der vi i første fase asfalterte 12 kilometer.

Prosjektet var utfordrende, fordi asfalten ble lagt på kjørefiler og havarifelt samtidig, slik kunden ba om.

For å sørge for at ting fungerer etter en stram tidsplan, kombinerte vi to asfaltlag. I den nye gruppen jobbet det totalt 20 mann. Det var også mye arbeid for landmåleren, som måtte kontrollere hvert lag hver 20. meter. Og for laboratoriet, som var opptatt med å ta prøver og utføre nødvendig og påkrevd dokumentasjon.

Punktlig produksjon var avgjørende

Hele asfalteringsarbeidet måtte kjøre på «full fart». Dette krevde punktlighet i asfaltleveransene også. Tre asfaltanlegg leverte til sammen 236 000 tonn asfalt, noe som tilsvarer ca 12 km med firefelts motorvei, inkludert havarilommer. Den høyeste daglige produksjonen var på 4500 tonn asfalt, og det holdt ca. 40 lastebiler i gang.

Vi leverte asfalt til en ny mater, som ble brukt for første gang. Materen kan holde 15-20 tonn asfalt av gangen, og har en kapasitet på 1200 tonn per time. Vi overholdt den stramme tidsplanen, og kunden ga også uttrykk for at materen hadde bidratt til det gode resultatet, fordi den gjorde det mulig med kontinuerlig asfaltering.

For å fullføre prosjektet helt, ble det lagt 10 000 tonn under sommeren 2015. Etter det har vi også asfaltert 3,5 kilometer på en annen del av motorveien.

Detaljer

Silkeborg motorvei
Danske Vegvesen Vegdirektoratet
Silkeborg
Danmark
2015