Sjursøya containerterminal trinn 2

Lemminkäinen Norge og ALTi bygg og anlegg AS har ferdigstilt 361 meter kaiforlengelse av Sjursøya containerterminal for Oslo Havn KF. Ny total kailinje etter forlengelsen er i dag 665 meter.

Arbeidene har bestått i utfylling og graving, erosjonssikring, peleramming, betongarbeider og montering av kranskinner og kaiutstyr.

Prosjektet var en del av Oslo Havns utvidelse av Sjursøya til å bli Norges største og mest moderne containerterminal. Før utvidelsen kunne Sjursøya ta i mot 260.000 tyvefots containere i havnen, mens den i dag kan ta i mot nesten det dobbelte – omkring 450.000 containere.

Arbeidet ble ferdigstilt i november 2015.

Detaljer

Sjursøya containerterminal trinn 2
Oslo Havn KF
Oslo
Norge
2015

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00