Nytt rullebanedekke på 30 timer, for myke landinger

Med bare én rullebane, må Sønderborg Lufthavn stenge helt for å få nytt rullebanedekke. Et 70-persons lag fra Lemminkäinen sørget for at alt arbeidet ble ferdigstilt innen 30 timer.

Siden 2008 har Lemminkäinen vært entreprenør for vedlikehold på lille Sønderborg Lufthavn, sør i Danmark. Under den siste årlige vurderingen, ble det besluttet å gi rullebanen et nytt topplag. Men siden den lokale flyplassen bare har én rullebane, måtte hele flyplassen stenge mens arbeidet ble utført.

30 timer uten stopp

70-persons laget jobbet kontinuerlig i 30 sammenhengende timer for å fullføre arbeidet med nytt rullebanedekke. Nøyaktig klokken 10:00 på lørdag startet arbeidet med å legge nytt dekke på den 1800 meter lange og 30 meter brede rullebanen – 70 000 kvadratmeter totalt – i en koordinert prosess for å oppnå høyest mulig kvalitet. Lemminkäinen Danmark kalte inn ekstra lag fra andre regioner, siden de måtte jobbe uten stopp for å  fullføre i tide. 

Arbeidet gjennomføres i en rekke perfekt koordinerte bevegelser. Utleggeren mates kontinuerlig, fra materen som inneholder opp til 17 tonn asfalt av gangen. Selve materen kjører sakte opp til en lang rekke lastebiler som venter på å losse. Når en lastebil er tom, kjøres den diskret bort, og tilbake til anlegget for å hente en ny ladning asfalt.

I Sønderborg ble tidsklemma løst perfekt. Tidsplanen ble respektert og lokalsamfunnet og de mange bedriftene i regionen kan nå dra nytte av nytt, sikkert og høykvalitets rullebanedekke, som også sikrer presise flyforbindelser med resten av Danmark.

Fakta:

  • Sønderborg Lufthavn er en kommunal flyplass sør i Danmark, som er åpen 24/7 for den lokale flytrafikken
  • Lemminkäinen fikk vedlikeholdskontrakten for Sønderborg i 2008. Den løper i 15 år, frem til 2023, og inkluderer asfaltering og dekke
  • Asfalteringen av rullebanen og de omkringliggende områdene omfattet et totalt areal på 70 000 kvadratmeter
  • 5000 tonn asfalt ble brukt – 3500 tonn fra Lemminkäinens lokale anlegg i Tinglev, og 1500 tonn fra anlegget i Vandel
  • 70 personer jobbet på prosjektet, med 30 maskiner og 150 lastebillass med asfalt
  • Prosjektet ble avsluttet på bare 30 timer

Detaljer

Sønderborg Lufthavn i Danmark
Den danske transport og konstruksjonsbyrå
Sønderborg
Danmark
2015