Alle av Lemminkäinens virksomhetsområder arbeider sammen om utbedringene på Tromsø Lufthavn

2. juni 2015 startet utbedringsarbeidene på Tromsø Lufthavn, Oppdraget omfatter fjerning av banelyskummer på de nordre 400 meter av rullebanen, forsterking av asfalten i området rundt banelyskummene med geonett, samt legging av om lag 20 000 kvadratmeter nytt slitelag. 

Prosjektet løses som et samarbeidsprosjekt mellom anlegg, asfalt og veidrift. Anlegg står for prosjektledelsen, asfaltører fra Tromsø-avdelingen gjennomfører asfalteringen, mens veidrift gjennomfører gravearbeidene. 
  
Til tross for at Tromsø Lufthavn er en av Norges største flyplasser får Lemminkäinen arbeide i fred for trafikken. 
  
- Om natten er det kun Widerøe, postfly og luftambulansen som får operere, og lufthavnen driftes med det som kalles innskutt terskel. Det vil si at rullebanen innkortes tilstrekkelig til at arbeidene foregår utenfor sikkerhetsområdet. På den måten kan vi jobbe som på et vanlig anlegg, uten å måtte ta hensyn til flytrafikken sier prosjektleder Lars Eirik Vik.

Detaljer

Tromsø Lufthavn
Avinor
Tromsø - Norge
Norge
2015

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00

Avdelingssjef

Gunnar Unstad
Avdelingssjef
E-post: Gunnar.Unstad@lemminkainen.no
Mobil: +47 48 07 42 35
Telefon: +47 67 91 48 00

Avdelingssjef

Hans Henrik Hellandsjø
Avdelingssjef
E-post: Hans.Henrik.Hellandsjoe@lemminkainen.no
Mobil: +47 48 15 92 75
Telefon: +47 67 91 48 00