Et enormt undergrunnsprosjekt

Vi er i gang med utgravingsarbeid i Blominmäki, Espoo, hvor et ultramoderne behandlingsanlegg for avløpsvann skal bygges.

I åttetiden om morgen er innfartsårene til Stor-Helsingfors svært trafikkerte. Det samme er tilfelle under bakkenivået. Her arbeider vi med utgravingsarbeid for et nytt behandlingsanlegg for avløpsvann som skal bygges i Blominmäki, Espoo, og som skal igangkjøres i 2020.

«Hver dag graver vi ut jord til tunnelen tilsvarende rundt 300 halve lastebillast,» sier Jarkko Meriläinen, prosjektingeniør hos Lemminkäinen.

Det er enorme arealer som skal frigjøres. Arealet til det nye anlegget for behandling av avløpsvann blir 10 hektar. Hallenes og tunnelenes gulvareal tilsvarer ca. 15 fotballbaner. Utgravingskontrakten er den største enkeltstående investeringen i historien til vår kunde, Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

«Vår investering i Blominmäki tilsvarer ca. to års investering i vannbehandling. Et stort antall medarbeidere innen vannrensing og avløpsvannbehandling kommer til å være sysselsatt med planlegging og prosjektledelse i en rekke år,» sier Jukka Yli-Kuivila, direktør i HRMs Blominmäki-prosjekt.


Undergrunnsprosjekter er i vinden
Espoo har vokst svært raskt og krevde i utgangspunktet en fordobling av kapasiteten til Suomenoja behandlingsanlegg. Men dette passet ikke inn med de andre byplanleggingsprosjektene i området. Utvidelse av anlegget ville ha lagt beslag på områder som skal benyttes til bygging av boliger og utbygging av diverse offentlige tjenester rundt Finoo metrostasjon.

«Det er derfor vi så oss om etter løsninger for undergrunnsutbygging av vannbehandlingsanlegget,» sier Yli-Kuivila.

Undergrunnsanlegget for vannbehandling kan benyttes uten at det påvirker stabiliteten eller brukervennligheten og er uavhengig av årstid eller vær. Det utgravde området forstyrrer ikke de naturlige omgivelsene og muliggjør effektiv utnyttelse av arealene som ligger over bakken.

Når behandlingsanlegget er ferdigstilt skal det behandle avløpsvannet fra rundt 400 000 innbyggere, men anlegget er dimensjonert slik at det kan håndtere avløpsvann fra en halv million mennesker.


Plass til en boligblokk
Det gjenstår fortsatt svært store områder som må graves ut i Blominmäki. I løpet av høsten 2016 har vi ferdigstilt rundt 60 % av utgravingsprosjektet. Det som fortsatt ligger foran oss er presisjonsgravingen og den tidkrevende utdypingen av det arbeidet som er gjort.
Våre viktigste utgravingsverktøy er seks bormaskiner av typen jumbo produsert av Sandvik og Atlas Copco. Disse benyttes til å bore hull i fjellet hvor vi plasserer eksplosiver i henhold til 3D-modellene vi har utarbeidet.

Vi har sprenginger to ganger om dagen, noen dager kommer vi opp i tre sprengninger. Fordi det ikke ligger noen eiendommer eller følsom byinfrastruktur i umiddelbar nærhet av området kan vi være svært effektive i utgravingsarbeidet.

«Vi begynte utgravingen oven ifra. Dette ga oss muligheten til å forsterke taket med betong. Dersom vi skulle begynt med å grave med en gang hadde vi støtt på utfordringer med hensyn til å forsterke strukturene. Dette er fordi de høyeste hallene har en høyde som tilsvarer bygg på åtte etasjer,» forklarer Lemminkäinens prosjektingeniør Tapio Mettänen.


Anlegget bidrar til at Østersjøen blir renere
Når Blominmäki behandlingsanlegg er ferdig vil det ha stor samfunnsmessig betydning. I tillegg til at anlegget har en anselig kapasitet er det bygget med det siste innen teknologi. Sammen med de opprinnelige metodene for avløpsvannbehandling benytter anlegget også skiverensing for å eliminere fosfor og ultrafiolett strålebehandling for å fjerne mikro-organismer. Når vannet forlater behandlingsanlegget skal det være rent nok til å svømme i.

Rundt 150 000 kubikkmeter skal strømme gjennom anlegget hver dag. Etter at vannet har vært gjennom behandlingsprosessen ledes det gjennom en uttakskanal til sjøen, hvor det blandes med sjøvann.

«Det betyr at forurensningsbyrden på Østersjøen reduseres. Behandlingsanlegget kan møte behovene for befolkningsveksten i den østlige delen av Stor-Helsingfors i 100 år eller mer,» sier Yli-Kuivila.


Faktaboks

  • Vi begynte utgravings- og forsterkningsarbeidet for HRM i forbindelse med Blominmäki behandlingsanlegg for avløpsvann i Espoo høsten 2015. Arbeidet under kontrakten ferdigstilles i slutten av januar 2018. Det nye behandlingsanlegget for avløpsvann skal igangkjøres i 2020.
  • Vi skal grave ut totalt 870 000 solide kubikkmeter.
  • Vi graver ut haller på ca. 300 meter for behandlingstankene. Disse er over 20 meter brede og ca. 22 meter høye. I tillegg graver vi ut 17 sjakter for heiser, ventilasjon og vedlikehold samt inntakstunneler for avløpsvann ca. 700 meter under selve behandlingsanlegget.
  • Arbeidet styrkes med ca. 100 medarbeidere hver dag, inkludert underentreprenører. Når behandlingsanlegget er i bruk vil det være arbeidsplass for ca. 30 personer.

Detaljer

Blominmäki behandlingsanlegg for avløpsvann
Helsingforsregionens miljötjänster HRM
Espoo
Finland
2016