Gjennoppbygger fundamentet

Lemminkäinen Norge benyttet jetpeling i et fundamenteringsprosjekt under et verneverdig hus i Halden.
Kongegården i Halden ble bygget i 1820, og har stått nesten 200 år på trepeler. De siste årene har imidlertid elven og trafikken skapt alvorlig setningsskader på bygget.

Gamle trepeler ble erstattet med jetpeler som går syv meter ned i bakken. Metoden kan benyttes nærmest over alt hvor det er nødvendig å forsterke et fundament. Pelingen skjer raskt, og uten å gjøre skade på bygningen under arbeidet. Metoden er spesielt anvendbar når det skal bygges på gamle konstruksjoner i tettbebygde strøk. Eventuelle beboere eller næringsdrivende kan til og med fortsette å bruke bygningen som normalt mens arbeidet pågår. Man vil få med seg at det gjøres en jobb på bygget, men metoden fører til mindre støy og vibrasjoner enn andre fundamenteringsmetoder.

Sterkere peler
Gjennoppbygging av fundamenter med jetpeler i bakken er foreløpig ikke vanlig i Norge, men bruken av metoden er ventet å øke. Det unike med metoden er at den ikke er plasskrevende. På dette prosjektet benyttet vi en rigg som kan passere gjennom en 70 centimeter bred dør, og kan arbeide på steder med takhøyde på godt og vel to meter.

Metoden i seg selv går ut på å bore ned i grunnen og erodere bort det gamle fundamentet, trebiter og annet materiale fra bakken under bygningen. Hullet blir deretter fylt med en 50/50 blanding av vann og sement, som spyles gjennom en høytrykkssnute. Leire, stein og annet materiale i bakken blander seg med sementen, og på den måten størkner pilarene. Pelene går ned til seks til syv meter under bakkenivå, har en diameter på 2.2 meter på bunnen, og 1.8 meter på toppen. Om lag 80 – 90 centimeter av en pele er under fundamentveggen, og bærer vekten. Under Kongegården ble det plassert om lag 90 slike peler.

I gjennomføringen av prosjektet arbeidet vi også systematisk for å sørge for en minst mulig påvirkning på miljøet. Vi hang opp en silkegardin langs hele elvebredden nedenfor bygget, for å forhindre utslipp til lakseelven som renner forbi. Vi benyttet ingen kjemikalier under arbeidet, og alt avfall ble filtrert og transportert til fyllplass.

Detaljer

Kongegården i Halden
Kongegården Eiendom AS
Halden
Norge
2017

Prosjektsjef fundamentering

Lars Eirik Vik
Prosjektsjef fundamentering
E-post: Lars.Eirik.Vik@lemminkainen.no
Mobil: +47 99 75 53 11
Telefon: +47 67 91 48 00