Mellom Blomsterdalen og Ådland bru på fylkesveg 556 i Bergen skal 1850 meter veg gjøres bredere, og det skal bygges sykkelveg med fortau på det meste av strekningen.

Det meste av vegen skal gå der den går i dag, men to skarpe kurver skal rettes ut, hvorav den ene med en 78 meter lang betongbru. Prosjektet omfatter også omlegging av VA-ledninger. Vi har rundt 25 personer i sving i prosjektperioden som avsluttes innen 1. desember 2019.

Detaljer

Fylkesveg 556 mellom Blomsterdalen og Ådland bru
Statens Vegvesen
Bergen
Norge
2017

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00