Rantaväylä-tunnelen fremmer byutvikling 

  
Bygging av Rantaväylä-tunnelen i Tampere, Finland, har bedret både flyten og trafikksikkerheten, og er derfor med på å fremme byutviklingen i sentrum av Tampere.  Tunnelen frigjør tomter ved Näsijärvi-vannet noe som åpner for byggingen av boligområdet Ranta-Tampella hvor ca. 3600 beboere skal flytte inn. 
  
Som en del av prosjektet er Rantaväylä-seksjonen mellom Santalahti og Naistenlahti lagt inn i en 2,3 km lang tunnel, Finlands lengste tunnel som også går under fossestryket Tammerkoski.  I tillegg til tunnelen går prosjektet ut på å bygge to planskilte kryss og tilhørende veiløsninger i området.  Prosjektet innebærer forbedring av en streking på totalt 4,2 km av Riksvei 12. 
  
I et alliansesamarbeid betyr samarbeid styrke 
   
Rantaväylä-tunnelprosjektet er blitt gjennomført ved hjelp av et allianseprosjekt som består av Lemminkäinen, Tampere Kommune, det finske trafikkverket, ingeniørfirmaet Saanio & Riekkola Oy og ET-Insinöörit Suunnittelu Oy. Allianseprosjektet er en nyskapende implementeringsmodell i Finland. Kunden og tjenesteleverandørene har samarbeidet om å prosjektere og implementere prosjektet og har fungert som en felles organisasjon. Alle drar fordel av denne modellen hvor alle parter er sammen om både fordeler og risiko.
  
Gjennom å skape innovasjon i fellesskap har vi kunnet redusere problemene som anleggsplassen har forårsaket, oppnå kostnadsbesparelser og oppnå raskere fremdrift i prosjektet. En av prosjektets nyskapende løsninger var å legge om adkomsttunnelens plassering.
  
«Vi benyttet eksisterende adkomsttunneler som hørte til Näsinkallio sportsanlegg for å bygge en adkomsttunnel midt på anleggsplassen. På denne måten kunne vi begynne fra midtpunktet og grave ut to veitunneler i østlig retning og to tunneler mot vest. Hadde vi ikke gjort dette hadde vi måttet begynne med utgravingsarbeid midt i den eksisterende Rantaväylä-veien og bygge en omkjøring for eksisterende trafikk, i nærheten av Näsijärvi-vannet,» sier Lemminkäinens Esko Mulari, som er prosjektleder for Rantaväylä-tunnelalliansen.
  
Rantaväylä-tunnelprosjektet har bestått av to ulike faser. Prosjektets utviklingsfase fant sted i 2012-2013. Implementeringsfasen startet opp i oktober 2013. Tunnelen ble åpnet for trafikk i november 2016, seks måneder tidligere enn planlagt og etter budsjett.

Detaljer

Rantaväylä-tunnelen
Tampere by
Tampere
Finland
2017

Anlegg

Stian Andreassen
Anleggsdirektør
E-post: Stian.Andreassen@lemminkainen.no
Mobil: +47 918 383 00
Telefon: +47 67 91 48 00