Tunneler og bergrom til vannkraft, næring og veiformål krever utstyr og kompetanse i verdensklasse. Det har Lemminkäinen.

Tunnelvirksomheten er selve hjørnesteinen i Lemminkäinens anleggsvirksomhet i Norge. Virksomheten har i en årrekke produsert tunnelen og bergrom. Vårt arbeid er basert på de gode, norske tunneltradisjonene der sikkerhet, fremdrift og kvalitet er hovedfokus. 
Lemminkäinen gjennomfører store og små underjordsprosjekter til alle formål. Vi utfører både rene fjellanlegg og komplette bygningsmessige leveranser. Et underjordsprosjekt kan være:
  
  • Tunneler og bergrom for vannkraft (både nybygg og oppgradering)
  • Tunneler og bergrom for renseanlegg, lagerhaller o.l.
  • Tunneler for samferdsel; vei og bane.